Súbory cookie

1. V zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách sme povinní Vás informovať o účele cookies a informáciách, ktoré sa ukladajú do zariadenia napr. počítač, tablet, mobilný telefón atď., pri surfovaní webovou stránkou RieseniaPreAutizmus.sk.
2. Ak chcete bez obmedzení využiť funkcie stránky RieseniaPreAutizmus.sk, Vaše zariadenie musí mať povolené tzv. cookies.
3. Použitím stránky RieseniaPreAutizmus.sk súhlasíte s používaním cookies, ako je to uvedené v týchto informáciách.
4. Súbory cookie uložené v prehliadači môžete zobraziť a spravovať (prehliadače pre mobilné zariadenia túto možnosť ponúkať nemusia).

Čo sú to cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré webová stránka ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri prezeraní. Vďaka cookies si webová stránka na čas zapamätá informácie o vašich krokoch a preferenciách, takže pri ďalšej návšteve stránky alebo prechádzaní z jednej stránky na druhú ich nemusíte opätovne uvádzať.
Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, v závislosti na tom, ako dlho sú používané: Dočasné cookies sa vymažú po zatvorení prehliadača.
Trvalé cookies ostanú v počítači/zariadení používateľa počas vopred definovaného obdobia.

Ako stránka RieseniaPreAutizmus.sk používa súbory cookie?

Hoci väčšina súborov cookie je dôležitá, aktivovanie niektorých z nich nie je bezpodmienečne nevyhnutné na fungovanie stránky RieseniaPreAutizmus.sk. Aktivovanie súborov cookie vám však umožňuje prístup k doplnkom stránky RieseniaPreAutizmus.sk. Tieto súbory cookie môžete vymazať alebo zablokovať, ale v takom prípade nebudete mať prístup k niektorým funkciám tejto webovej stránky.

Konkrétne stránka RieseniaPreAutizmus.sk využíva službu Google Analytics, pomocou ktorej sa ukladajú informácie umožňujúce generovať štatistické údaje o: počte návštev, predchádzajúcich návštevách a aktuálnych návštevách používateľa, dĺžke zotrvania návštevníka na tejto stránke, zemepisnom umiestnení návštevníka atď.

Informácie súvisiace so súbormi cookie sa nepoužívajú na identifikáciu Vašej osoby a vzorové údaje sú úplne pod našou kontrolou. Tieto súbory cookie sa nepoužívajú na žiadny iný účel, než ako už bol opísaný. Viď sekcia „Zásady ochrany osobných údajov.“

Cookies použité tretími osobami na RieseniaPreAutizmus.sk

Okrem nami nastavených cookies môžeme využívať niektoré služby (tretích osôb), ktoré si nastavujú vlastné cookies. Aj keď auditujeme typy cookies, ktoré sú použité na našej internetovej stránke, je možné, že služby, ktoré využívame, môžu vykonávať zmeny názvov ich cookies a ich účel. Niektoré služby, najmä sociálne siete, ako je Facebook a Twitter, menia ich cookies pravidelne. Aj keď máme záujem poskytovať aktuálne informácie, nemusíme byť schopní reflektovať tieto zmeny ihneď v Informáciách o cookies.

Aj v tomto prípade je dodržaná ochrana osobných údajov v zmysle sekcie „Ochrana osobných údajov.

Správa cookies

Väčšina internetových prehliadačov umožňuje vymazať cookies zo zariadenia, zablokovať všetky cookies alebo len cookie tretej strany.
Vezmite na vedomie, že ak sa rozhodnete blokovať všetky cookies, stránka RieseniaPreAutizmus.sk nemusí byť plne aktívna, a preto nemusíte mať prístup k mnohým funkciám. Ak ste zablokovali všetky cookies a chcete naplno využiť funkcie a služby, ktoré internetová stránka ponúka, je potrebné povoliť cookies. Môžete to urobiť vo svojom prehliadači.
Viac podrobností si pozrite na stránke AllAboutCookies.org.

Vezmite, prosím, na vedomie: Informácie uvedené na stránke RieseniaPreAutizmus.sk nie sú určené na diagnostikovanie, liečenie alebo na prevenciu akejkoľvek choroby. Táto stránka predstavuje názory autorov, ktoré vychádzajú z výskumov, skúseností a záverov autorov. Táto stránka nepresadzuje tvrdenie, že každý, kto spraví to isté, dosiahne rovnaké alebo podobné výsledky. Opísaný prístup (prístupy), návrhy a rady nemusia u vás vôbec fungovať, resp. môžu si vyžadovať úpravu, aby vyhovovali vášmu individuálnemu prípadu. Aj keď stránka RieseniaPreAutizmus.sk vynakladá primerané úsilie na poskytnutie presných informácií, neposkytuje tým žiadne záruky ani vyhlásenia týkajúce sa presnosti, platnosti alebo spoľahlivosti akýchkoľvek informácií, ktoré sú alebo môžu byť predložené. Odkazy na iné webové stránky sme vyberali starostlivo a uvážene, ale za ich informácie a obsah nenesieme zodpovednosť. RieseniaPreAutizmus.sk navrhuje, aby si čitateľ urobil svoj vlastný prieskum, aby si potvrdil všetky informácie získané prostredníctvom tejto webovej stránky s inými zdrojmi. RieseniaPreAutizmus.sk nenahrádza lekársku starostlivosť a nie je určená na riešenie jednotlivých situácií a potrieb. Používanie tejto webovej stránky a videí znamená váš súhlas s týmto vyhlásením o zodpovednosti.

Návrat hore