Test ATEC - spôsob ako monitorovať úspešnosť liečby a napredovania u dieťaťa s autizmom

ATEC – skóre, ATEC – test, prieskum ATEC alebo kontrolný test na hodnotenie autizmu (po angl. The Autism Treatment Evaluation Checklist – ATEC SCORE) je vynikajúci nástroj určený pre rodičov na hodnotenie aplikovaných liečebných a terapeutických intervencií alebo diétnych úprav vyhodnocujúci prejavy symptómov typických pre autizmus.

Kontrolný test na hodnotenie stavu autizmu bol vyvinutý v roku 1999 Bernardom Rimlandom a Stephenom M. Edelsonom z Výskumného ústavu autizmu (Autism Research Institure – ARI) v San Diegu v štáte Kalifornia. Na rozdiel od ďalších používaných nástrojov (CARS, RIAS Nonverbal IQ, SAS Pro, Vineland, PDDBI Composite, ABC, SRS, SSP) test ATEC patrí v autistickej komunite medzi najznámejší a najčastejšie používaný. Asi aj z dôvodu, že je ľahko použiteľný, nie je chránený autorskými právami, je prístupný komukoľvek a kedykoľvek úplne zadarmo. Navyše test ATEC je dostupný v 20 jazykoch vrátane českého.

Test ATEC podrobnejšie

Test ATEC alebo ATEC – skóre slúži na vyhodnotenie ukazovateľov autizmu detí. Bol špeciálne navrhnutý na meranie účinnosti diétnych úprav a liečebných, terapeutických intervencií. Vyplnenie online dotazníka nie je náročné. Ideálne je vyplniť ho pred zahájením nasadenej liečby a opäť po jej ukončení. Rodičia potom môžu zdieľať pokroky svojho dieťaťa vo forme reálne merateľných výsledkov so svojím terapeutickým tímom, učiteľmi, opatrovateľkou či lekárom. Na druhej strane, v prípade nedostatočného progresu, rodičia vedia včas prerušiť neúčinnú liečebnú metódu/intervenciu a nasadiť novú.

ATEC – skóre sa pohybuje od 0 do 179. Čím nižšie je skóre, tým menší počet autistických symptómov dieťa sprevádza. Dieťa, ktoré dosiahne skóre 0 alebo sa priblíži k tejto hodnote, sa už neodlišuje od normálne vyvíjajúcich sa detí, a preto sa môže považovať za úplne uzdravené. Dôležitými referenčnými hodnotami pri bodovaní sú:

 • ATEC < 30

  Dieťa so skóre nižším ako 30 alebo ešte lepšie – menej ako 20 – by malo mať určitú schopnosť viesť obojstranné rozhovory a viac či menej sa správať normálne. Takéto dieťa má vysoké šance viesť normálny život ako nezávislý jednotlivec.

 • ATEC < 50

  Dieťa má dobrú šancu, že bude čiastočne nezávislé. Ešte dôležitejšie je, že pravdepodobne nebude musieť byť umiestnené v inštitúcii. Pre mnohých rodičov autistických detí je preto schopnosť dosiahnuť ich zlepšenie až na túto úroveň považované za veľmi významné.

 • ATEC > 104

  Hoci maximálny počet bodov je 179, každá osoba so skóre vyšším ako 104 je už považovaná za vysoko autistickú. To znamená, odkázanú na opateru.

Formulár ATEC

ATEC je jednostránkový online formulár skladajúci sa zo 4 čiastkových testov:

I. Komunikácia prostredníctvom reči/jazyka (14 položiek);
II. Sociálnosť/spoločenský kontakt (20 položiek);
III. Zmyslové a poznávacie schopnosti (18 položiek);
IV. Zdravie a správanie (25 položiek).

Pretože primárnou funkciou formulára ATEC je merať účinnosť liečebných intervencií, očakáva sa, že testy sa budú vykonávať periodicky, a to buď pred a po intervencii, aby sa zmerala jej efektívnosť, alebo v nejakom pravidelnom časovom odstupe, napr. raz za 3 až 6 mesiacov, prípadne raz ročne.

Inak povedané, ak dieťa dosahuje pred intervenciou ATEC skóre 40 a po intervencii (napr. po mesiaci) ATEC skóre klesne na 35 alebo 30, tak intervencia bola úspešná. Naopak, ak ostalo ATEC skóre nezmenené alebo sa dokonca zvýšilo, vykonaná intervencia nebola úspešná a treba zvážiť, či v nej pokračovať, prípadne ju prerušiť.

ATEC

Zistite celkové skóre ATEC vášho dieťaťa a prirovnajte výsledok k normám
predpokladajúcim jeho budúce zlepšenie.

ATEC test je dostupný v 20 jazykoch vrátane českého. Po otvorení stránky s ATEC kliknite vpravo hore na ikonku English a vyberte si vami preferovaný jazyk.
Podeľte sa s nami o výsledky ATEC vášho dieťaťa. Tu nájdete, čo je to ATEC. Pozrite si ako vyplniť ATEC.

Štatistiky Výskumného ústavu autizmu ARI

Autism Research Institure (ARI) na základe vykonaných tisícov testov ATEC rodičmi detí postihnutých autizmom zistil, že všetky merané skupiny počas rôzne nasadených intervencií znížili svoje priemerné ATEC skóre, avšak medzi skupinami boli nasledujúce významné rozdiely:

 • mladšie deti sa zlepšili viac ako staršie deti,
 • deti s miernejším ASD sa zlepšili viac ako deti so závažnejším ASD v komunikačnej kategórii,
 • medzi pohlaviami nebol žiaden rozdiel v zlepšení,
 • prekvapujúcim zistením bolo, že deti z rozvinutých anglicky hovoriacich krajín sa zlepšili menej, ako deti z neanglicky hovoriacich krajín.

Spoľahlivosť a použitie nástroja ATEC počas štúdií

Autism Research Institure (ARI) skúmal spoľahlivosť vyhodnocovaných výsledkov ATEC z vyše 1 300 dokončených testov pričom stupeň ich spoľahlivosti sa ukázal ako veľmi vysoký.

Platnosť potvrdili aj nezávisle publikované štúdie, ktoré ukázali, že nástroj ATEC je značne citlivý na záznam zmien v dôsledku intervencií na jednotlivé alebo aj všetky merané oblasti - komunikácia, sociálny kontakt, zmyslové schopnosti, zdravie a správanie sa.

Štúdie, ktoré preukázali, že ATEC je citlivý na zmeny v dôsledku liečby:

ATEC

Zistite celkové skóre ATEC vášho dieťaťa a prirovnajte výsledok k normám
predpokladajúcim jeho budúce zlepšenie.

ATEC test je dostupný v 20 jazykoch vrátane českého. Po otvorení stránky s ATEC kliknite vpravo hore na ikonku English a vyberte si vami preferovaný jazyk.
Podeľte sa s nami o výsledky ATEC vášho dieťaťa. Tu nájdete, čo je to ATEC. Pozrite si ako vyplniť ATEC.

Máte návrh na nové články, videá a správy

Zdroje

Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC)
https://www.autism.org/autism-treatment-evaluation-checklist/

ATEC: Interpretation and Validity
https://www.autism.org/autism-treatment-evaluation-checklist/interpreting-atec-scores/

The varied rate of response to dietary intervention in autistic children
https://www.researchgate.net/publication/275999448_The_varied_rate_of_response_to_dietary_intervention_in_autistic_children

Treatment of autism spectrum children with thiamine tetrahydrofurfuryl disulfide
https://pdfs.semanticscholar.org/6d31/95757347d04af588254b064de2082f1d198c.pdf

Efficacy of neurofeedback for children in the autism spectrum
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J184v06n04_05

Clinical efficacy of interactive group sandplay versus individual sandplay in the treatment of preschool children with autism spectrum disorder
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31014426

Effectiveness of yoga training program on the severity of autism
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28779937

Clinical efficacy of structured institution-based teaching programme combined with family rehabilitation training in treatment of childhood autism
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26695664

Effectiveness of nutritional supplements for reducing symptoms in autism-spectrum disorder: a case report
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21417812

Vezmite, prosím, na vedomie: Informácie uvedené na stránke RieseniaPreAutizmus.sk nie sú určené na diagnostikovanie, liečenie alebo na prevenciu akejkoľvek choroby. Táto stránka predstavuje názory autorov, ktoré vychádzajú z výskumov, skúseností a záverov autorov. Táto stránka nepresadzuje tvrdenie, že každý, kto spraví to isté, dosiahne rovnaké alebo podobné výsledky. Opísaný prístup (prístupy), návrhy a rady nemusia u vás vôbec fungovať, resp. môžu si vyžadovať úpravu, aby vyhovovali vášmu individuálnemu prípadu. Aj keď stránka RieseniaPreAutizmus.sk vynakladá primerané úsilie na poskytnutie presných informácií, neposkytuje tým žiadne záruky ani vyhlásenia týkajúce sa presnosti, platnosti alebo spoľahlivosti akýchkoľvek informácií, ktoré sú alebo môžu byť predložené. Odkazy na iné webové stránky sme vyberali starostlivo a uvážene, ale za ich informácie a obsah nenesieme zodpovednosť. RieseniaPreAutizmus.sk navrhuje, aby si čitateľ urobil svoj vlastný prieskum, aby si potvrdil všetky informácie získané prostredníctvom tejto webovej stránky s inými zdrojmi. RieseniaPreAutizmus.sk nenahrádza lekársku starostlivosť a nie je určená na riešenie jednotlivých situácií a potrieb. Používanie tejto webovej stránky a videí znamená váš súhlas s týmto vyhlásením o zodpovednosti.

Návrat hore