Keď nám experti na vzdelávanie autistov oznámili, že náš syn nie je schopný akademicky rásť

Vzdelávanie nášho syna patrilo k top prioritám od momentu oznámenia jeho diagnózy „ťažký zdravotný postih pervazívnou vývinovou poruchou detský autizmus F84.0“. Aj keď sa nám oznámenie diagnózy akosi nedarilo stráviť, prvé zaostávanie už bolo viditeľné. No po ďalších dlhých mesiacoch úvodného zorientovania sa v tejto oblasti a následnej 18-mesačnej neúčinnej intervencie špecialistov na vzdelávanie autistických detí, začalo byť synove vzdelávanie priam urgentné. Dosiahol totiž už 5. rok života a nielenže ďaleko zaostával za vývojom svojich zdravých rovesníkov, ale zaostával aj za rovesníkmi s podobnou diagnózou.

Boli sme nútení zvážiť, čo ďalej, keďže „expertom“ došla trpezlivosť, a tak nám oznámili, že náš syn je neschopný sa čokoľvek naučiť. K ďalším odborníkom sme už nemali chuť ísť. Pedagogiku ani jeden z nás neštudoval, nieto ešte žeby sme zvládli špeciálne vzdelávanie alebo aktivity potrebné pre autistické dieťa.

Takže ako to v živote býva, mali sme dve možnosti: buď sedieť a ľutovať sa, alebo niečo pre svojho syna urobiť... hoci aj na amatérskej úrovni. Vybrali sme si tú druhú možnosť. Začali sme sa učiť, ako treba nášho syna učiť. Spočiatku z toho mála naštudovaného a využívaného v praxi sme vedeli, že každé dieťa má jedinečný spôsob vnímania a vzdelávania sa. Autistické dieťa si však vyžaduje aj čosi navyše a veľkú podporu. Taktiež splnenie ďalších dôležitých podmienok.

4 kľúčové podmienky úspešného vzdelávania autistického dieťaťa

1. Naučiť sa, ako vzdelávať autistické dieťa

Prvým základným kľúčom k úspechu pri vzdelávaní autistického dieťaťa je pochopiť, akým spôsobom je vôbec možné autistické dieťa učiť. Čo tým presne myslíme, vystihuje citát od Ignácia Estráda:

„Ak sa dieťa nedokáže naučiť spôsobom, akým ho učíme, musíme
sa my naučiť ho vzdelávať tak, ako sa učiť dokáže.“

To je možné dosiahnuť, ak si rodič sadne za počítač a naštuduje si techniky rozličných vzdelávacích terapií určených pre tieto deti (v našom prípade mamin spôsob) alebo sa pri učení dieťaťa nechá viesť intuíciou (otcov spôsob).

2. Identifikovať oblasti, v ktorých dieťa zaostáva

Druhým kľúčom k úspechu je vedieť identifikovať, v ktorých oblastiach dieťa zaostáva, aby sa vytvoril zoznam vzdelávacích priorít. V prípade nášho syna to zistiť nebol problém, vo svojich piatich rokoch bol mentálne (komunikácia, sociálny kontakt, zmyslové schopnosti, správanie sa) aj fyzicky vo väčšine oblastí na úrovni 1 až 2-ročného dieťaťa. Na identifikovanie oblastí, v ktorých dieťa zaostáva, postačuje najprv urobiť test ATEC. Ak niekto chce ísť hlbšie, tomu odporúčame knihu Marka L. Sundberga „VB-MAPP: Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program“.

3. Identifikovať najvhodnejšie vzdelávacie metódy a techniky

Tretím kľúčom k úspechu vzdelávania je:


a) identifikovať najvhodnejšiu z existujúcich vzdelávacích metód osvedčených pre autistické deti a vytvoriť pre dieťa aspoň NEJAKÝ program;

ešte lepšie –

b) identifikovať najvhodnejšie a najúčinnejšie techniky spomedzi všetkých doposiaľ používaných vzdelávacích metód pre autistické deti a vytvoriť pre dieťa NA MIERU UŠITÝ program;

a ešte lepšie –

c) začať v sebe objavovať skrytého učiteľa a počas aktívneho praktizovania bodu „b“ sa snažiť pochopiť princípy, na ktorých sú jednotlivé vzdelávacie metódy postavené a tieto princípy vzdelávania následne vniesť do každej ďalšej časti života dieťaťa (obliekanie, hygiena, stravovanie, domáce povinnosti, sociálne správanie, športové aktivity atď.), čo sa pokojne dá nazvať SUPER program.

4. Vypracovať a poctivo realizovať vzdelávací plán

Štvrtý a najťažší kľúč k úspechu vzdelávania nášho syna bol postavený na nás rodičoch. Vytvoriť a nasledovať vytýčené denné, týždenné a mesačné vzdelávacie plány s merateľnými výsledkami.

Začiatky vzdelávania nášho syna

Najprv synove vzdelávanie pre nás predstavovalo veľkú výzvu, keďže sme nemali dostatočné znalosti v tejto oblasti. Taktiež sme si uvedomovali, že prvé mesiace presedíme za počítačom zisťovaním, čo je to autizmus, čo môžeme urobiť pre svojho syna a ako.

Preto sme spočiatku obmedzili svoje nároky a zamerali sme sa na vytvorenie novej štruktúry bežného dňa svojho syna, pokým nenájdeme odpovede na naše otázky. Nešlo tak ani o učenie, skôr o vytvorenie nového návyku potrebného na budúce učenie. To nám čiastočne odobralo z ramien časový tlak a naše amatérsky polepené vzdelávanie syna tým prebiehalo uvoľnenou a zábavnou formou. Na naše prekvapenie náš syn na konci druhého mesiaca zvládal oveľa viac znakov na dorozumievanie (mandy), ako ho dokázali naučiť experti za jeden a pol roka.

Na čo sme ale medzitým prišli?

Výber vzdelávacích terapií určených pre autistické deti

Pokiaľ ide o vyvinuté vzdelávacie programy pre autistické deti, tých je (ako vidno nižšie) viac než dosť. A to sme nevymenovali všetky. Ale ak ide o ich dostupnosť na Slovensku v období, keď sme hľadali ďalšie alternatívy vzdelávania pre nášho syna – išlo o pravý opak.

V každom prípade nás hlbšia znalosť týchto programov preniesla späť do reality z predošlého nesprávneho chápania. Žiaden z týchto programov totiž autizmus nelieči ani túto schopnosť nemá. Skôr sa snažia manažovať vonkajšie nežiadúce prejavy autizmu spôsobom, ktorý:

 • posilňuje žiadúce sociálne správanie,
 • pomáha deťom získavať potrebné znalosti spôsobmi, akými sú schopné ich spracovať a využívať v dennom režime.

To ale neznižuje hodnotu týchto programov. Naopak. Tieto vzdelávacie terapie pri správnom používaní a popri úprave stravy, odbúraní toxínov z tela, liečivách a športových aktivitách tvoria ďalšiu v poradí piatu (rozhodne nie prvú a jedinú ako sme odborníkmi presviedčaní) neodmysliteľnú súčasť puzzle menom autizmus. Ak nám čas dovolí, každej terapii sa budeme podrobnejšie venovať v budúcich blogpostoch.

ATEC

Zistite celkové skóre ATEC vášho dieťaťa a prirovnajte výsledok k normám
predpokladajúcim jeho budúce zlepšenie.

ATEC test je dostupný v 20 jazykoch vrátane českého. Po otvorení stránky s ATEC kliknite vpravo hore na ikonku English a vyberte si vami preferovaný jazyk.
Podeľte sa s nami o výsledky ATEC vášho dieťaťa. Tu nájdete, čo je to ATEC. Pozrite si ako vyplniť ATEC.

Máte návrh na nové články, videá a správy

Terapie pre autistické deti vo všeobecnosti

Mnohé z vyššie spomenutých vzdelávacích terapií nie sú výhradne vyvinuté len pre deti s diagnózou autizmu, ale celkovo pre všetky deti spadajúce pod autistické spektrum (detský autizmus, Aspergerov syndróm, pervazívna vývinová́ porucha – inak nešpecifikovaná́, Rettov syndróm) aj deti s ADD (porucha pozornosti, angl. attention deficit disorder) a ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou, angl. attention deficit and hyperactivity disorder). Niektoré vzdelávacie programy sa zameriavajú na znižovanie problémového správania a budovanie komunikačných a sociálnych zručností, zatiaľ čo iné sa zaoberajú problémami senzorickej integrácie, motorickými schopnosťami či emočnými problémami.

Prešli sme cez množstvo dostupných materiálov, aby sme spoznali výhody a nevýhody jednotlivých vzdelávacích terapií. Samozrejme, za normálnych okolností by bolo ideálne hovoriť s odborníkmi jednotlivých terapií a klásť tonu otázok, či žiadať ich o rady alebo spoluprácu. Väčšina týchto odborníkov však na Slovensku (vtedy, keď sme to potrebovali) ešte nebola a s tými niekoľkými, s ktorými sme v kontakte boli, nás už cez búrlivé vody autizmu z časti navigovali. Spolupráca s nimi na dennodennej báze (to je to, čo náš syn potreboval) bola však za hranicou našich finančných možností. Takže tadiaľ cesta neviedla. Patrí im však kredit, ktorý zanechávame menovite jednotlivým terapeutom v spodnej časti článku, a aj dodatočné „thank you“.

Ako to už ale chodí, keď vám život pred nosom pribuchne jedny dvere, zároveň vám otvorí ďalších desať. Dôležité je naučiť sa nekňučať pri tých zabuchnutých dverách, ale sa rezko otočiť a ísť hľadať nové. V tomto prípade nám šťastie prialo. Objavili sme toľko nových terapií, prístupov či spôsobov, ako učiť nášho syna, že sme nevedeli, ktorou začať. Nakoniec sme to vyriešili jednoducho. Nikto nám neprikazoval, že musíme používať iba jeden typ terapie. Preto sme po naštudovaní vykombinovali všetky najlepšie techniky/prístupy rozličných terapií, ktoré boli priam ušité na problémy, ktorým náš syn čelil.

Napríklad z terapií ABA a DTT sme prebrali najnákladnejší princíp učenia komplexných úloh. Teda rozložením úloh na menšie časti (malé úlohy) a postupného nácviku každej časti. Malé úlohy sa dieťa učí v postupnosti a tie sa napokon poskladajú späť do celku – celej úlohy. Je to ideálna metóda, ktorá bola pre nášho syna vhodná. Keďže je ľahko pochopiteľná, dá sa využiť na učenie mandovania, rozprávania, písania, ako aj na zvládnutie rôznych denných aktivít dieťaťa. Tým sa podrobnejšie zaoberajú viaceré vzdelávacie programy ako Occupational therapy (OT) alebo Family Guided Routines Based Intervention (FGRBI). Ďalej Incidental Teaching, ktorý sme využívali pri požiadavkách syna ohľadom jeho obľúbených jedál alebo pri vykonávaní aktivít, ktoré mal rád. Mekaton je vhodný na komunikáciu prostredníctvom znakovej reči. Alebo Picture Exchange Communication System (PECS) na rozvoj slovnej zásoby, porozumenie reči a zlepšovanie verbálnej aj neverbálnej komunikácie atď.

Najťažšie ani nebolo pochopiť, na akých princípoch tieto terapie fungujú, ako skôr ich zapracovať do každej časti celodenného režimu nášho syna a nezabúdať ich pravidelne používať.

Po 5 rokoch vynaloženého úsilia…

Je ťažké písať alebo hovoriť o akomkoľvek dosiahnutom úspechu alebo úspechoch, keď vieme, čo všetko je ešte pred nami, aby sa náš syn čo i len priblížil ku zdravo vyvíjajúcim sa rovesníkom. Ani nevieme, či je to vôbec možné. Keď sa ale retrospektívne pozrieme, kde bol pred piatimi rokmi (ATEC skóre 90), kde je dnes (ATEC skóre 16) a aké prognózy sme kedysi dostali od lekárov alebo odborníkov na autizmus, tak, samozrejme, máme chuť pokračovať v našich rozbehnutých aktivitách a ďalšom vzdelávaní. Nižšie pripájame súpis oblastí, v ktorých sa nám z bodu neschopný sa naučiť, viac či menej podarilo zlepšiť synove výsledky.

Reč

To je asi pre nás najväčšie prekvapenie. Po strate reči totiž vyzeral, že nikdy nebude rozprávať. Spravili sme ale niekoľko diétnych úprav, detoxikovali ho, pridali niekoľko liečiv, vykonávali orofaciálne cvičenia a začal opäť bľabotať. Neskôr sa pridalo vyslovovanie písmen a ešte neskôr prvé ťažko naučené slová. Dalo by sa povedať, že má problém s artikuláciou alebo so spracovávaním zvuku. Takže vyslovovaná zrozumiteľnosť niektorých slov či slovných spojení je limitovaná. Pomaly sa mu však výslovnosť zlepšuje.

Momentálne používa slová na:

 • vyžiadanie si jedla alebo vody obvykle s jednoslovným pomenovaním (vodu, melón, mrkvu, jablko), ale začína sa to rozširovať aj o nacvičené slovné spojenia – prosím si… mama/ocko, zapni mi počítač... mama/ocko, daj mi modrý/čierny iPad... a pod.
 • na pomenovanie vecí, ľudí, činností, aktivít a pod.

V poslednej dobe častejšie počujeme syna vyslovovať krátke, presne umiestnené vety do kontextu, ako napr.: All right. That’s it. That would be it. Time to go. Angličtinu asi totiž stále považuje za svoj primárny jazyk, keďže sme na neho prvé tri roky rozprávali hlavne po anglicky, pozeral rozprávky a hrával sa s aplikáciami v angličtine.

Čítanie

Odmala sme synovi čítali rozprávky a mnohé už musel poznať naspamäť. Okolo jeho 9.  roka sme mu začali počas čítania rozprávok občas podstrkávať knihu, aby prečítal nejakú vetu. Keďže s tým nemal problém, začali sme čítanie vsúvať do jeho denných aktivít. Momentálne dokáže prečítať na jedno sedenie 50 až 130 slov. Je to ale priam herkulovský výkon. Zvykneme to opakovať v 1/2 hodinových prestávkach 4 až 6-krát, hlavne keď má dovolené byť na počítači alebo iPade.

Čomu všetkému čítanému naozaj rozumie, nedokážeme presne odhadnúť. Z vypozorovaného, ako napríklad dokáže sledovať pokyny v učebniciach (Slovenský jazyk, Matematika, Prvouka), by sa dalo usúdiť, že rozumie novým pokynom asi na 50 %. Keď sa niečo opakuje, tak je schopný si to zapamätať.

Porozumenie reči

Dalo by sa povedať, že jeho pasívna slovná zásoba mnohonásobne prevyšuje aktívnu.

Napríklad:

 • dokáže vnímať pokyny v domácnosti (usteľ si posteľ, odnes tanier do umývadla, umy si ruky, odnes do práčky, obleč sa, obuj sa, umy si ruky…),
 • dokáže vnímať pokyny počas rozličných aktivít (napr. pri bicyklovaní reaguje na povely: choď doprava/doľava, brzdi, zastav, počkaj, pedáluj, prehoď rýchlosť vľavo na 3 a vpravo na 7).

Písanie

S písaním sme začali pozvoľne. Počítačom a iPadom sme pridali heslá, ktoré obvykle tvorili slová alebo slovné kombinácie, ktoré sme chceli, aby sa náš syn naučil písať a ktoré si zároveň musel zapamätať. Keď si heslo začal automaticky zadávať sám, tak sme ho vymenili po niekoľkých dňoch (obvykle po každých 2-3 dňoch) za nové. Keď sa mu rozširovala slovná zásoba, aby sme sa zbavili mandovania (používanie znakov/posunkov na dorozumievanie sa s nami), začali sme ho učiť slová písať aj na papier, aby sa vedel v budúcnosti dorozumieť s viacerými ľuďmi. Takže keď niečo chcel, musel to napísať. Aby sa mu rozšírila slovná zásoba ešte viac, plynule sme prešli na prepisovanie nových slov, slovných spojení a viet. V súčasnosti už dokáže písať na základe diktovania. Písanie nových slov mu však spôsobuje problém, pokiaľ sa nenaučí, kde treba umiestniť mäkčene, dĺžne, mäkké a tvrdé i/y.

Písanie tiež aktívne používa na YouTube počas vyhľadávania rozprávok, iných detských videí alebo tém, ktoré ho zaujali v nejakej knihe či časopise. Písanie mu taktiež slúži v komunikácii s nami, keď niečo nevie povedať, alebo mu nerozumieme. Na požiadanie zoberie papier a napíše slovo.

Matematika

Momentálne dokáže sčítať a odčítať do 1000 v závislosti či s prechodom, alebo bez prechodu. Zvládol malú násobilku a teraz nás čaká veľká násobilka a delenie. Už sa nevieme dočkať. :-0

Vizuálna predstavivosť

Skladanie puzzle, dizajnov tvorených z rôznych iných tvarov, priraďovanie alebo diskriminácia obrázkov, skladanie mozaiky. Kreslenie tvarov, ktoré predtým niekde videl, sa naučil zvládať sám cez stovky vzdelávacích aplikácií stiahnutých v iPade. Má aj dobrú orientačnú schopnosť, kde a ako sa niekam dostať v rámci Košíc a okolia.

Individuálna hra

V čase, keď nemá dovolené byť na počítači či iPade, tak sa nezvykne nudiť, ale vyberie si knihy, v ktorých si listuje a začína si čítať aj časti rozprávok. Číta si so záujmom aj oznámenia a plagáty prilepené na dverách, či v prostriedkoch hromadnej dopravy. Alebo si zoberie hračky, či stavebnice a zabaví sa s nimi. Rád si kreslí, maľuje, prechádza cez Flash-cards, prípadne si píše názvy tvarov či vecí, ktoré vidí v knižkách do magnetickej tabule či iPadu. Raz až dvakrát do týždňa chodievame do kníhkupectva, kde si aj hodinu listuje v 10-15 knihách, ktoré si postupne sám povyberá.

Sociálne správanie a hry

Kontakt s inými deťmi alebo dospelými nevyhľadáva. V záujmovo činnom prostredí, ktoré pravidelne navštevuje, akceptuje deti a inštruktorov. Rád sa zapája do hier, ktorých koncept chápe (ide o loptové skupinové hry). Keď sa nepozabudne, tak sa aj pozdraví, ale ide skôr o naučený/vynútený zvyk. Rovnaké to je aj so zakrýtím úst pri kašľaní alebo s poďakovaním po kýchnutí, keď mu niekto povie na zdravie.

Keďže náš syn má dobrú pozorovaciu schopnosť a modeluje chovanie iných detí, prihlásili sme ho za posledné tri roky do viacerých krúžkov (tvorivé dielne, loptové hry, bedminton, stolný tenis), na ktoré chodieva 4-krát do týždňa. To mu poskytuje neustále nové vnemy na modelovanie/napodobňovanie chovania zdravých deti, nasledovania spoločných inštrukcií, prechádzania z jednej aktivity do druhej, učenie sa nových zručností, ktoré poskytuje iba skupinové zoskupenie. Samozrejme, stále je pod dohľadom jedného z nás.

Pohybová kultúra (jemná a hrubá motorika)

Keď sme začínali zapájať do synovho života športové aktivity, tak bol ako handrová bábika. Medzitým sa z neho stal pevný chlapec, ovládajúci niekoľko športových aktivít. Naučil sa kolobežkovať, korčuľovať na kolieskových korčuliach aj na ľade, používať skejt, plávať a potápať sa, bicyklovať, liezť, hrať bedminton, chápať alebo aspoň imitovať rozličné cviky prevádzané v telocvični či doma. Do značnej miery sa mu vrátila alebo zlepšila stratená jemná aj hrubá motorika. Treba však priznať, že zvládnutie každej novej aktivity si vyžaduje veľa trpezlivosti a pravidelného praktizovania. Nové naučené veci však nezabúda, naopak, je zjavné, že sa dokáže ďalej sám zlepšovať, hlavne keď môže pozorovať iných. V súčasnosti však synovi nie je možné detailne vysvetliť technické prevedenie športových prvkov, ako je správne odrážanie sa pri korčuľovaní alebo prekladanie nôh v zákrute. Z veľkej časti asi pre jeho neschopnosť porozumieť jemným nuansám pri vysvetľovaní pohybového prevedenia úkonu, ale z časti aj pre zaostalú jemnú motoriku. Vcelku sme však radi, lebo pri športe má syn veľa možností, ako si vybiť energiu, zrelaxovať sa a zároveň sa zlepšovať. Viac nájdete v sekcii Autizmus a šport >>

Ostatné zručnosti, v ktorých sa posunul

Ďalší súpis zručností/aktivít, ktoré náš syn dokáže zvládnuť a oplatí sa ich monitorovať, môže byť pre niektorých rodičov detí s podobnou diagnózou pozoruhodne prekvapivý, ako to bolo aj pre nás. Pripomíname ale, že aj keď mu nemusíme na 90 % pomáhať, stále je potrebný dozor jedného z nás. Keď sa pozabudne, tak mu treba pripomenúť, že sa má doobliekať, dojesť, aby sme stihli školu, dokončiť rozpracovanú úlohu. Treba ho upozorniť, že má naopak tričko, zaviazať mu korčule, poradiť, aký prevod má nastaviť na bicykli a kedy ho má prehodiť a pod.

Takže:

 • dokáže sa sám najesť, obliecť, obuť, uviazať si šnúrky (najnovší úspech), nitkou prečistiť, umyť a vypláchnuť zuby, vyložiť nákup z tašky alebo bielizeň z práčky, poustielať si, urobiť po sebe poriadok, pomôcť pri príprave jedla, koláčov, keksíkov, chleba;
 • vie sa dožadovať vecí (napr., kam chce ísť na výlet, kam sa chce ísť prejsť, koho chce navštíviť, rozprávku, ktorú nevie nájsť;
 • je si vedomý nebezpečenstva, ktoré mu môže hroziť doma (oheň, ostré veci) a pri športových aktivitách – výšky pri lezení/bouldrovaní, rýchlosti pri bicyklovaní, konárikov, kamienkov a iných nerovností na chodníkoch pri korčuľovaní a skejtborde;
 • je si vedomý toho, že ak spraví niečo zle, hneď to treba napraviť (napr., ak rozleje nechtiac vodu z pohára, ide hneď po utierku a utrie ju);
 • dokáže si nájsť na YouTube, čo chce pozerať, vie sa sám zabaviť;
 • získava nové zručnosti vo všetkých aktivitách voľného času;
 • zlepšuje sa v adaptabilite na náhle zmeny (aktivít, smeru cesty, jedla, na ktoré nemá chuť, ak sa nevyhovie jeho požiadavke…), dostal sa z niekoľko aj desiatok minút dlhých emocionálnych výbuchov (temper tantrum alebo hissy fit) na úroveň umierneného prejavu v podobe 5 až 10-sekundového sklamaného sťažovania sa regulárneho dieťaťa.

Záver

Všetky spomenuté veci znejú sľubne. Mohli by sme ho ale nechať bez dohľadu doma? Vyniesť kôš alebo vybehnúť z domu na 10 minút nie je problém. Nechať ho bez dozoru dlhšiu dobu sme zatiaľ neskúšali. Mohli by sme ho pustiť do školy samého? Taktiež nie. Ale oproti stavu, v ktorom sa nachádzal pred piatimi rokmi a prognózam, je to progres. Faktom ostáva, že stále ďaleko zaostáva za zdravými rovesníkmi. Jeho medzier vo všeobecnom vzdelaní a porozumení je ako dier v ementáli. Takže máme stále na čom pracovať. Pre nás je však najdôležitejšie, že je vedomím tu.

Momentálne je našou snahou, aby bol v škole preradený z triedy s deťmi s mentálnym postihom do triedy medzi deti bez mentálneho postihu, keďže mu bolo už viac ako 3,5 roka dozadu odporučené vzdelávanie podľa Vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom bez mentálneho postihnutia. Jednak kvôli evidentnej schopnosti napredovať v učení a jednak, aby mal pred sebou vzorové príklady detí, na ktoré sa môže doťahovať a kopírovať ich. Nemá totiž zmysel na našej strane investovať všetok čas a energiu do synovho napredovania, keď na druhej strane ho prostredie, kde trávi značnú časť svojho dňa, má brzdiť vo vývoji. Ako rodičia vieme pomôcť. Zvyšok už len záleží na vedení školy, ktorú momentálne syn navštevuje, aby mu dali v tomto rozbehu šancu, ktorá by mohla mať veľmi významný dopad na jeho budúce zaradenie do tejto spoločnosti.

Rozhodne bude zaujímavé vidieť, čo nám prinesie ďalších nasledujúcich päť rokov, keďže v hre je efekt snehovej gule.

Kredit

Radi by sme touto cestou poďakovali ľudom, ktorí priniesli do akademického života nášho syna výrazné zmeny – menovite:

p. Miroslava Balušeskulová

Je prvá pani učiteľka v CVČ Košice, ktorej krúžok sme navštevovali spolu so synom a ktorá svojím nenásilným spôsobom, ale aj citlivým vymýšľaním tvorivých techník, vhodných pre synovu motoriku, ho postupne viedla k radosti z navštevovania tohto zariadenia a otvorila dvere záujmu o ďalšie krúžky, pretože toto miesto sa spájalo už len s kreativitou a radosťou z objavovania jeho tvorivosti a nových schopností.

p. Andrea Tilková

Prvá pani učiteľka v CVČ Košice, ktorá nám povolila vykonávať asistenciu nášmu synovi na krúžku, a tým nám pomohla uskutočniť dovtedy nemožné – aby sa náš syn začlenil medzi zdravé deti. Konečne mohol imitovať pohybové i sociálne správanie rovesníkov, keďže bol už na to aj naozaj pripravený. Zjavne mu to odvtedy ide a teší ho každý progres, ktorý mu krúžok prinesie. Pani učiteľka dala synovi šancu, a tým mu aj otvorila dvere k ďalším možnostiam. Vďaka nej sme synovi mohli asistovať i v ďalších krúžkoch.

Ing. Rastislav Margitán, Dipl.f.

Učiteľ plávania, ktorý mal veľký vplyv na syna. Bez kurzu ABA, vedený iba svojou intuíciou učil nie z brehu, ale priamo vo vode nášho syna plávať a ponárať sa. Odmenou jeho snahy a trpezlivosti bolo silné priateľstvo, ktoré urýchľovalo celý proces synovho učenia a schopnosti nasledovať pokyny. Boli sme poctení, že sme pre syna našli a spoznali takého učiteľa. Vnímajúc to retrospektívne, nepodporovali by sme už taký častý pobyt syna v chlórovanej vode. Plávanie však malo na synovu celkovú vyrovnanosť veľmi pozitívny vplyv. Bol vo vode šťastný. Preto sa mu to snažíme kompenzovať chodievaním k moru.

Mgr. Dagmar Vagaská

Je prvá pani logopedička, ktorá nám dala šancu aj napriek jej tvrdeniu, že prax s autistami nemá. Nesnažila sa nás prehovoriť ako iní, že inštitualizovanie syna v škole je maximum toho, čo je pre neho potrebné urobiť. Našla dôležité veci kde zaostávame, poradila nám ako na tom pracovať nasledujúce týždne. Získala si syna svojím priateľským, citlivým a všímavým prístupom. A aj keď logopédia patrí pre nás medzi to najnáročnejšie, syn sa ku p. Vagaskej pravidelne pýta. Bola to jedna z jeho prvých samostatných požiadaviek, keď sa s nimi ešte len rozbiehal. Dôkazom, že p. Vagaská má hlbokú znalosť o svojej práci je to, že ku nej chodíme už 3 rok a syn pod jej vedením stále napreduje.

Mgr Silvia Bulnová

Bola druhá učiteľka nášho syna, ktorej zhodou okolností pani Banyaszová robila rok v triede asistenciu. Syn si všetko dobré, čo ho spájalo s pani Banyaszovou, preniesol na pani Bulnovú, zblížil sa s ňou a nechal sa s radosťou ďalej ňou viesť.

Bc. Silvia Banyaszová

Prvá učiteľka nášho syna, ktorá sa naozaj spolupodieľala na synovom vzdelávaní. Syn si ju neskutočne obľúbil, pretože aj napriek tomu, že nemala v triede len jeho, žiaden priestor na prácu jeden na jedného, mala neuveriteľnú schopnosť vidieť, pochopiť, zapracovať, prispôsobiť, začleniť, využiť všetko dostupné na učenie a hlavne odmeňovať syna včas a dostatočnou mierou za všetku snahu, a tým kŕmiť jeho túžbu po úspechoch. Správne vnímala, koľko a kedy môže čokoľvek požadovať, a to z nej robilo láskavú dušu s pevnou rukou, hodnú nasledovania. Syn sa s ňou bezproblémovo zblížil a veľmi rád sa učil s ňou a pre ňu.

Mgr. Martina Handlovičová, behaviorálny technik

Bola behaviorálnou terapeutkou, ktorá nám v čase, keď sme neboli vedení žiadnym terapeutom BCBA, zakaždým dokázala pomôcť svojim ľudským, kamarátskym aj profesionálnym postojom s učebnými plánmi, nasmerovala nás, pomohla určiť priority a napraviť naše učebné ciele.

Mgr. Ivana Trellová, BCBA

Bola našou druhou behaviorálnou analytičkou, takže v prípade zaneprázdnenosti pani Maštenovej sme sa na ňu mohli s dôverou obrátiť, aby nám pomohla a vypracovala učebné plány.

Mojmír Václav

Bol náš tretí nami zaučený asistent/terapeut, ktorý sa so synom zladil tak úžasne, že pre neho pracoval len z čistého kamarátstva a bez akejkoľvek odmeny aj v poobedňajších hodinách po škôlke. Sen každého terapeuta.

Ľudmila Ondášová

Bola našou prvou nami zaučenou asistentkou/terapeutkou, ktorá mala na nášho syna neskutočný vplyv svojou krásnou artikuláciou. Taktiež ho citlivým a hravým spôsobom dokázala učiť a ovplyvnila, aby sa chcel učiť. Na stretnutia s ňou sa priam nevedel dočkať. A to pritom musel pri nej zarezávať.

Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA

Bola prvá, ktorá nás počas konzultácie a spracovávania VB MAPP nášho syna uviedla do techník učenia. Hlavne nasmerovala našu pozornosť na možný súvis gluténu a kazeínu so synovou chorobou. To neskôr odštartovalo naše pátranie po vhodných potravinách v súvislosti s nápravou jeho diéty.

Máte návrh na nové články, videá a správy

Zdroje

Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC)
http://www.surveygizmo.com/s3/1329619/Autism-Treatment-Evaluation-Checklist-2019

VB-MAPP: Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program by Mark L. Sundberg
https://www.amazon.com/VB-MAPP-Behavior-Milestones-Assessment-Placement/dp/0981835627

Early and Intensive Behavioral Intervention (EIBI) in Autism
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-1-4614-4788-7_129

Applied Behavior Analysis (ABA)
https://www.autismspeaks.org/applied-behavior-analysis-aba-0

Discrete Trial Training (DTT)
http://www.educateautism.com/applied-behaviour-analysis/discrete-trial-training.html

Incidental teaching
https://raisingchildren.net.au/autism/therapies-guide/incidental-teaching

Verbal Behaviour Intervention (VBI)
https://www.autismspeaks.org/verbal-behavior-therapy

The Early Start Denver Model (ESDM)
https://www.autismspeaks.org/early-start-denver-model-esdm

Family-Guided Routines-Based Intervention
http://fgrbi.fsu.edu/

The TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children)
https://www.autismspeaks.org/teacch-0

Direct Instruction (DI)
https://howtoaba.com/direct-instruction/

Occupational therapy (OT)
https://www.autismspeaks.org/occupational-therapy-ot-0

Sensory integration therapy
https://occupationaltherapychildren.com.au/we-have-skills/what-is-sensory-integration-therapy/

Picture Exchange Communication System (PECS)
https://www.nationalautismresources.com/the-picture-exchange-communication-system-pecs/

Speech and language therapy
http://www.sompar.nhs.uk/what-we-do/children-and-young-people/professional/integrated-therapy-service/service-information/what-is-speech-and-language-therapy/

Visual Schedules
http://www.researchautism.net/interventions/57/visual-schedules-and-autism/keyfeatures

Makaton
https://singinghands.co.uk/about/what-is-makaton/

Developmental, Individual Differences, Relationship-Based Approach (DIR; známe aj ako "Floortime")
http://www.icdl.com/dir

Vezmite, prosím, na vedomie: Informácie uvedené na stránke RieseniaPreAutizmus.sk nie sú určené na diagnostikovanie, liečenie alebo na prevenciu akejkoľvek choroby. Táto stránka predstavuje názory autorov, ktoré vychádzajú z výskumov, skúseností a záverov autorov. Táto stránka nepresadzuje tvrdenie, že každý, kto spraví to isté, dosiahne rovnaké alebo podobné výsledky. Opísaný prístup (prístupy), návrhy a rady nemusia u vás vôbec fungovať, resp. môžu si vyžadovať úpravu, aby vyhovovali vášmu individuálnemu prípadu. Aj keď stránka RieseniaPreAutizmus.sk vynakladá primerané úsilie na poskytnutie presných informácií, neposkytuje tým žiadne záruky ani vyhlásenia týkajúce sa presnosti, platnosti alebo spoľahlivosti akýchkoľvek informácií, ktoré sú alebo môžu byť predložené. Odkazy na iné webové stránky sme vyberali starostlivo a uvážene, ale za ich informácie a obsah nenesieme zodpovednosť. RieseniaPreAutizmus.sk navrhuje, aby si čitateľ urobil svoj vlastný prieskum, aby si potvrdil všetky informácie získané prostredníctvom tejto webovej stránky s inými zdrojmi. RieseniaPreAutizmus.sk nenahrádza lekársku starostlivosť a nie je určená na riešenie jednotlivých situácií a potrieb. Používanie tejto webovej stránky a videí znamená váš súhlas s týmto vyhlásením o zodpovednosti.

Návrat hore