Športové aktivity, ktoré postavili nášho syna opäť na nohy

Skôr než sa pustíme do vymenovania všetkých pozitívnych vplyvov cvičenia pre autistov, vykonaných štúdií a konkrétnych synových športových aktivít, uvedieme, ako fyzickú aktivitu definuje Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization – WHO).

Fyzická aktivita je „akýkoľvek pohyb tela vyžadujúci si výdaj energie“ s dôrazom na fakt, že „fyzická aktivita“ by sa nemala zamieňať s „cvičením“, pretože cvičenie je podkategóriou fyzickej aktivity. Cvičenie je plánované, má vytvorenú štruktúru, opakuje sa a je cieľavedomé, a to v zmysle, že účelom cvičenia je zlepšenie alebo udržiavanie fyzickej kondície alebo zdravia.

V nasledujúcom texte používame okrem výrazu „cvičenie“ aj výraz „šport“. V oboch prípadoch máme na mysli snahu o zlepšovanie celkovej fyzickej kondície alebo jej udržiavanie.

13 benefitov pravidelného cvičenia, z ktorých môžu ťažiť autistické deti

Nikoho asi netreba presviedčať, aké je pravidelné cvičenie osožné na udržiavanie celkového zdravia. Nakoniec to potvrdzuje veľké množstvo vedeckých štúdií. Málokto však čo i len tuší, v akom širokom rozsahu dokážu z pravidelného cvičenia vyťažiť práve deti postihnuté autizmom, a to nielen pri obnove fyzických síl, ale aj na mentálne zlepšenie. Tu je 13 najvýznamnejších:

 1. zvyšuje energiu,
 2. zlepšuje spánok,
 3. zlepšuje imunitný systém,
 4. zrýchľuje metabolizmus,
 5. zbavuje úzkosti a depresie,
 6. posilňuje svaly a kosti,
 7. zlepšuje pohybovú koordináciu,
 8. pomáha telu zbavovať sa toxínov,
 9. buduje mentálnu silu a disciplínu,
 10. buduje sebavedomie,
 11. podporuje relaxáciu a zlepšuje náladu,
 12. vedie k lepším návykom,
 13. posilňuje koncentráciu a pamäť.

Náš syn vyťažil a naďalej ťaží z každého vymenovaného benefitu

To, že pravidelné športovanie naozaj prináša do života dieťaťa všetky spomenuté zmeny bez akýchkoľvek vedľajších negatívnych účinkov (ak nerátame občasné odreniny a dočasnú únavu po športovej aktivite), vieme potvrdiť aj na základe našich osobných skúseností. Každý jeden zo spomenutých benefitov sa totiž viditeľne prejavil aj na našom synovi.

Samozrejme, nebudeme klamať, ak by existovala tabletka, ktorá by dokázala zaručiť všetky benefity, tak by sme za ňu radi zaplatili. Takto si to vyžaduje naše neustále plánovanie a športovanie spolu so synom. Na druhej strane, keď si kedykoľvek uvedomíme, aký progres v šikovnosti a v získavaní sily robí náš syn, jediné, čo nám je ľúto, je to, že sme pre neho nespravili aj viac.

Ešte je jeden cenný benefit plynúci z pravidelného cvičenia, ktorý sme zatiaľ zámerne nespomenuli, pretože si zaslúži osobitnú pozornosť: ide o zlepšenie akademických výsledkov. Viac sa tomu ale budeme venovať v kapitole „Ako dokáže mozog vyťažiť zo športových aktivít”.

ATEC

Zistite celkové skóre ATEC vášho dieťaťa a prirovnajte výsledok k normám
predpokladajúcim jeho budúce zlepšenie.

ATEC test je dostupný v 20 jazykoch vrátane českého. Po otvorení stránky s ATEC kliknite vpravo hore na ikonku English a vyberte si vami preferovaný jazyk.
Podeľte sa s nami o výsledky ATEC vášho dieťaťa. Tu nájdete, čo je to ATEC. Pozrite si ako vyplniť ATEC.

Máte návrh na nové články, videá a správy

Neaktívnosť zhoršuje zdravotný stav – zvlášť u autistických detí

Štúdia „Impairment in movement skills of children with autistic spectrum disorders“ uvádza, že 79 % detí postihnutých autizmom má i pohybové poruchy, ktoré majú tendenciu sa zhoršovať neaktívnym životným štýlom.

Podľa ďalšieho výskumu „Finding Balance: Obesity and Children with Special Needs“, publikovaného tiež na AbilityPath.org, približne dve tretiny mladistvých s poruchami autistického spektra trpia nadváhou alebo sú obézne.

Prečo?

Deti postihnuté autizmom zvyknú mať silné averzie k textúre, chuti a farbe určitých potravín, čo obmedzuje ich diétu. Jedna štúdia dokonca zistila, že práve z dôvodu, ktorý sme spomenuli, práve takéto deti odmietali potraviny dvakrát častejšie ako neurotypické deti (s typickými prejavmi). Na druhej strane ale deti s autizmom konzumujú viac nápojov a občerstvenia, ktoré sú sladené cukrom, ako deti bez autizmu. Lieky používané na liečbu príznakov autizmu môžu tiež mnohokrát viesť k nárastu telesnej hmotnosti.

Navyše, pohybové aktivity alebo šport sú pre mnohé autistické deti náročné pre ich obťažnú motorickú koordináciu či plánovanie pohybov. Pri tímových športoch môže byť zase hlavnou prekážkou sociálna interakcia autistov, ich neschopnosť komunikovať alebo porozumieť pravidlám hry a podobne.

Akokoľvek vyzerajú prekážky, obmedzenia, štatistiky či fakty pre tieto deti negatívne, nikdy ich netreba brať úplne vážne. Namiesto toho treba takým deťom vytvoriť plán športových aktivít, ktoré dokážu v daný moment zvládať a dôkladne tento rozvrh dodržiavať. Výsledky budú nasledovať. Spočiatku možno nepatrne, ale časom úspechy začnú pribúdať.

Ako dokáže mozog vyťažiť zo športových aktivít?

Najlepšie vedecké štúdie pochádzajú práve z testovania detí v školskom veku a ďalšie pozitívne štúdie sa kopia. Vyberáme aspoň niekoľko.

Štúdie z roku 2016 „Effects of one versus two bouts of moderate intensity physical activity on selective attention during a school morning in Dutch primary schoolchildren: A randomized controlled trial“ došli k záverom, že deti, ktoré vykonali dve 20-minútové fyzické aktivity s miernou intenzitou, dosahovali výrazne lepšie učebné skóre v porovnaní s deťmi, ktoré vykonali iba jednu fyzickú aktivitu, alebo v porovnaní s deťmi, ktoré sa na aktivitách nezúčastnili.

Štúdia z roku 2007 „High impact running improves learning“ zase dokázala, že cvičenie dopomáha k rýchlejšiemu spracovaniu informácii a k osvojovaniu si poznatkov. Testované osoby, ktoré pred učením absolvovali vysoko intenzívny tréning, sa dokázali naučiť nové slová o 20 % rýchlejšie ako tie, ktoré tréning neabsolvovali.

V roku 2013 sa prostredníctvom série štúdií a testov „Enhancing P.E. (physical education) in Illinois, Naperville Central High School“ zistilo, že študenti na strednej škole v Naperville, v štáte Illinois, ktorí sa zúčastňovali na 30-minútovom cvičení pred začatím školského vyučovania, si nielen výrazne zlepšili svoje akademické výsledky, ale prekonali aj študentov, ktorí sa na ranných cvičeniach nezúčastňovali.

BDNF – neurotrofický faktor odvodený od mozgu

Všetky študijné zlepšenia sú ovplyvnené proteínom nazývaným „neurotrofický faktor odvodený od mozgu“ (po angl. brain derived neurotrophic factor – BDNF). BDNF pomáha podporovať prežitie existujúcich neurónov a podporuje rast nových neurónov a synapsií. Štúdia z roku 2013 „The Effects of Aerobic Exercise Intensity and Duration on Levels of Brain-Derived Neurotrophic Factor in Healthy Men“ ukázala, že aeróbne cvičenie s dĺžkou 20 až 40 minút dokáže zvýšiť hladinu BDNF v krvi približne o 32 %.

A prečo cvičenie je kľúčovým spúšťačom pozitívnych účinkov v mozgu (najmä pri učení)? Hlavným dôvodom je fakt, že pohyb signalizuje mozgu, že sa deje niečo dôležité. Možno už nie tak v dnešnej dobe, ale v minulosti od pohybu záviselo prežitie človeka. Pohyb zabezpečoval únik pred predátormi, vyhľadanie si lepšieho útočiska či obživy. Ale ak v súčasnosti dieťa väčšinu času presedí medzi štyrmi stenami, tak signalizuje svojmu mozgu, že sa nedeje nič dôležité a je čas na odpočinok. Odpočinok je, samozrejme, veľmi dôležitý hlavne po intenzívnom cvičení alebo po intenzívnejšom osvojovaní si nových poznatkov. Pri nedostatočnej stimulácii však mozog nemá prečo rásť. No a čo sa nepoužíva, to, žiaľ, zakrpatieva.

Inými slovami povedané, každé cvičenie dokáže ovplyvniť činnosť mozgu natoľko, aby prostredníctvom uvoľneného BDNF čo najlepšie absorboval nové poznatky.

A aká fyzická aktivita postačuje?

V podstate každá a pravidelná. Avšak cvičenia s vyššou intenzitou alebo pohybovo náročnejšie (korčuľovanie, skejtbord, lezenie, bicyklovanie) dokážu uvoľniť viac BDNF ako mierne aeróbne cvičenie.

Obdobie, keď nám slovo šport ani len nenapadlo

Najprv človek asi musí spadnúť na samé dno, aby sa mal od čoho odraziť.

Keď mal syn približne 18 mesiacov, začala sa spúšťať celá séria problémov – jeden za druhým. Okrem iných synových zdravotných ťažkostí, prejavilo sa krivenie jeho nôžok do O. Navštívili sme ortopéda, ktorý tvrdil, že ide o normálny vývoj. Nám sa to nezdalo, preto o dva mesiace sme vyhľadali iného. Ten zalomil rukami a spýtal sa, prečo sme neprišli o 2-3 mesiace skôr. Výsledkom vyšetrení bolo naordinovanie denného nosenia ortéz na obidvoch nôžkach od bedier až po chodidlá počas 3 mesiacov. Vykrivenie do O sa upravilo, zrotované špičky, žiaľ, ostali. Vedľajším následkom denného nosenia ortéz však bolo narušenie synovej pohybovej koordinácie pri chôdzi, neschopnosť si čupnúť, kľaknúť, chodiť po štyroch či hrať sa na zemi. Bol skrátka v stave, keď bolo preňho najjednoduchšie hrať sa s hračkami v stoji. Ideálne bolo, keď ich mal na stole. Keď sme sa konečne dostali k renomovanej ortopédke, na stretnutie s ktorou sme medzitým čakali ďalšie 3 mesiace, tak len skonštatovala, že ortézy mal syn nosiť iba v noci, a to práve preto, aby sa čo najmenej narušil jeho prirodzený pohybový vývoj a aby sa tiež napravili vykrútené špičky jeho chodidiel.

Náš syn tak ostal s trvalými následkami. Cítili sme sa zúfalo. Ako rodičia, ktorí urobia pre svoje dieťa všetko, no, žiaľ, aj tak je to málo.

Akoby toho nebolo dosť, v rámci spomínaného obdobia v rozmedzí 6 mesiacov syn prišiel o jemnú aj hrubú motoriku a zabrzdil sa aj jeho mentálny vývoj. Objavovali sa pre nás vtedy ešte neznáme príznaky synovho správania spájané s autizmom. Do detailov ale zachádzať nebudeme, len musíme spomenúť, že v takom žalostnom stave zotrval asi 2,5 roka, než sme začali postupne prichádzať na to, ako s tým všetkým treba zápasiť.

Z handrovej bábiky na malého športovca

Jednou z narastajúcich dilem začal byť presun nášho syna. Mal už takmer tri roky, ale pre jeho obťažnú a nekoordinovanú chôdzu sme boli odkázaní na presun kočiarom. Ako športujúci rodičia sme si uvedomovali, že aj napriek jeho mentálnemu aj fyzickému stavu ho musíme skúsiť zapájať do akýchkoľvek fyzických aktivít, ktoré dokáže zvládnuť. A tak prvotné športovanie nášho syna okrem častého trávenia času v prírode sa začalo kúpou kolobežky.

Kolobežkovanie, skejtbordovanie, korčuľovanie a plávanie

Plávanie, skejtbordovanie a korčuľovanie s autizmom

Spočiatku na kolobežke iba stál a my sme ho tlačili pridržiavajúc mu riadidlá. Ako mu silneli rúčky, začal rozumieť konceptu udržiavania rovnováhy a manévrovania s riadidlami. Stačilo ho už len tlačiť. Neskôr pribudlo postrkovanie pred nás a po nejakom čase sa začal odrážať sám.

Nasledovala kúpa skejtbordu. To sa nám časom podarilo zvládnuť tak, že sme ho zakaždým chytili za ruku rozbehli sa a poslali ho pred seba. To mu dalo niekedy aj 40-50 metrov na brázdenie chodníkmi. A medzitým sme ho už začali učiť korčuľovať.

Pri plávaní sme sa dostali úplnou náhodou k trénerovi plávania a fyzioterapeutovi v jednej osobe – k Ing. Rastislavovi Margitánovi, Dipl.f.. Na nášho syna sa okamžite naviazal a počas troch rokov bol zároveň aj jeho kamarátom. Naučil ho plávať aj potápať sa. Pre obmedzenú motoriku a ťažkopádnejšie chápanie nášho syna, ktorý nevedel postupovať podľa inštrukcií, to však pre trénera nebola jednoduchá úloha. Nakoniec synovi pomohol nájsť si vlastný plavecký štýl, ktorý sme nazvali „vývrtkový štýl“. Slúži však svojmu účelu. Možno ho raz zaradia ako novú olympijskú disciplínu. 🙂 Syn ním dokáže preplávať pol Bukoveckej priehrady. Slobodne a sám sa dokáže kúpať či potápať v mori. Rastislavovi Margitánovi sme vďační za všetko vynaložené úsilie. So synom bude prepojený kdekoľvek a kedykoľvek syn vstúpi do vody. Kredit nechávame v spodnej časti článku.

Bicyklovanie

Kontakt na rieseniapreautizmus.sk

Keď prišla na rad úloha naučiť syna sa bicyklovať, mali sme obavy. Ukázalo sa, že úplne zbytočné. Na náš veľký údiv sa syn naučil bicyklovať už na prvých 100 metroch bez pomocných koliesok. Len sme ho istili pridržiavaním jeho sedadla. Vlastne ho ani vôbec nebolo treba pridržiavať. Kredit sme pripísali synovej pozorovacej schopnosti iných cyklistov v kombinácii s nadobudnutím citu pre rovnováhu zo skejtbordingu a korčuľovania. Avšak jeden problém, ktorý sme mali, bolo naučiť syna bicykel brzdiť, ale o tom viac niekde inde.

Sánkovanie, snoubordovanie a korčuľovanie na ľade

Korčuľovanie, sánkovanie a snowboardovanie s autizmom

Niekoľko zím sme strávili sánkovaním aj na svahoch zimného strediska Jahodná. Muselo však prejsť niekoľko sezón, než sme sa odvážili synovi dať boby, aby sa vozil už sám a pritom nikoho nezrazil. Stále častejšie sa však pozeral po lyžiaroch a snoubordistoch na vedľajšom svahu.

Keďže dobre ovládal skejtbord, kúpili sme mu snoubord a jednu zimnú sezónu sme strávili aj snoubordovaním. Trvalo mu deň-dva, než začal ovládať snoubord tak, že sme ho ťahali po svahoch na dlhom povraze. Zároveň sa naučil jazdiť aj na vleku. Bola to veľmi zaujímavá skúsenosť. Nakoniec sme však usúdili, že ak by mal lepšie zvládnuť snoubord (jazdiť samostatne), potreboval by dlhý a široký svah s veľmi miernym sklonom. Taký tu ale v okolí nemáme, tak na ďalšiu zimnú sezónu sme dali prednosť korčuľovaniu na ľade. Tam mu stačilo urobiť niekoľko okruhov – a už sa korčuľoval sám.

Lezenie

Lezenie a autizmus

Medzitým sme skúsili aj lezenie, keďže táto športová činnosť perfektne aktivuje ľavú a pravú hemisféru mozgu. Prvýkrát ani druhýkrát mu to však nič nedalo. Dali sme si rok pauzu a keď sme opäť prišli do climbing gymu a dali mu sedačku, hneď vedel, čo má robiť. Liezol s vrchným lanom jednu detskú cestu za druhou. Aj napriek tomu, že obaja lezieme, aby sme so synom nerobili každý šport, tak sme ho zverili do rúk lezeckému inštruktorovi Petrovi Trubovi. Ten sa mu intenzívne venoval viac než rok. Patrí mu naša veľká vďaka. Kredit nechávame v spodnej časti článku. V dnešnej dobe počas zimného obdobia alebo nepriaznivého počasia chodievame striedavo na lezeckú stenu do Rozlomitov, T2 Boulder Arény alebo STEAM Factory gymu v Optime, kde je možnosť aj liezť, aj si zakorčuľovať.

Telocvičňa

V zime cez víkendy sme začali navštevovať Family Gym. Je to obrovská telocvičňa s veľkým množstvom náradia vrátane malej lezeckej stienky, veľkej trampolíny, kladiny, lana na šplhanie (hojdanie), kruhov, molitanovej jamy, hromady žineniek a ďalšieho náradia, z ktorého sa dá postaviť prekážková dráha a podobne. Perfektný priestor a podmienky na kombinovanie aktivít, ktoré má náš syn rád (trampolína, lezenie, skákanie do molitanovej jamy, hojdanie na lane a kruhoch…), s rutinnými aktivitami, ktoré sme mu zase chceli my rozvíjať (behanie s výskokmi, do strán, dozadu, skákanie na jednej alebo dvoch nohách cez prekážky, robenie kotúľov dopredu, dozadu, preliezanie a podliezanie prekážok atď.).

Loptové hry, bedminton a stolný tenis

V súčasnosti sa zúčastňujeme na krúžkoch ako loptové hry, bedminton, stolný tenis aj tvorivé dielne. To posledné však patrí do umeleckej činnosti.

Synove zaostávanie oproti zdravým rovesníkom je evidentné, ale osobný progres po mentálnej aj pohybovej stránke je taký obrovský, že sa nedá ničím vyvážiť. Veľká vďaka, ktorá sa ani nedá dobre vysloviť v prvom rade patrí vedúcej loptového a bedmintonového krúžku pani Tilkovej a vedúcej výtvarného krúžku pani Balušeskulovej, ku ktorej chodieva náš syn už od roku 2017.

Rovnako veľké poďakovanie patrí aj všetkým deťom, ktoré ho medzi seba prijali, snažia sa ho zapájať do hier a vyjsť mu v ústrety, ako to len najlepšie dokážu.

Ďakujeme.

Jednou ranou 14 „múch“

Pravidelné športovanie je jeden z najúčinnejších liekov, ktorý sme mohli nášmu synovi dopriať. Nehovoriac o preventívnych účinkoch. Okrem občasných modrín, odrenín či únavy sa neprejavili žiadne ďalšie negatívne účinky. Keby takýchto liekov bolo viac…

Samozrejme, pri uvádzaní do nových športových aktivít musíme byť veľmi trpezliví. Každý nový druh športu synovi poväčšine trvá, kým ho zvládne, oveľa, oveľa dlhšie, ako jeho zdravým rovesníkom. Je možné, že ani nikdy nezíska technickú precíznosť na šport, ktorému sa venuje, a tiež z neho nebude olympijský víťaz. Ale preto to nerobíme.

Prvoradé pre nášho syna je, že mu každý z vymenovaných športov prináša určitý druh potešenia, zábavy, relaxu alebo príjemnej zmeny. Preto na otázku, či sa ideme bicyklovať, liezť alebo sa korčuľovať, je kedykoľvek pripravený povedať áno. A pre nás rodičov je prioritou, že je zdravší, vyrovnanejší a mentálne stále viac prítomný.

Áno, vyžaduje si to z našej strany neustále premýšľanie, organizovanie, zvýšené úsilie a trpezlivosť, ale bez toho by náš syn nebol dnes tam, kde je, alebo kde by mohol byť v budúcnosti. Pohľad do jeho detských rozžiarených očí počas športovania a spokojnosť na tvári po každom výkone nám stojí za všetko vynaložené úsilie. Aj keď sa nám mnohokrát nechce.

ATEC

Zistite celkové skóre ATEC vášho dieťaťa a prirovnajte výsledok k normám
predpokladajúcim jeho budúce zlepšenie.

ATEC test je dostupný v 20 jazykoch vrátane českého. Po otvorení stránky s ATEC kliknite vpravo hore na ikonku English a vyberte si vami preferovaný jazyk.
Podeľte sa s nami o výsledky ATEC vášho dieťaťa. Tu nájdete, čo je to ATEC. Pozrite si ako vyplniť ATEC.

Máte návrh na nové články, videá a správy

Kredit synovým učiteľom

Ing. Rastislav Margitán, Dipl.f.

Učiteľ plávania, ktorý mal veľký vplyv na syna. Bez kurzu ABA, vedený iba svojou intuíciou učil nie z brehu, ale priamo vo vode nášho syna plávať a ponárať sa. Odmenou jeho snahy a trpezlivosti bolo silné priateľstvo, ktoré urýchľovalo celý proces synovho učenia a schopnosti nasledovať pokyny. Boli sme poctení, že sme pre syna našli a spoznali takého učiteľa. Vnímajúc to retrospektívne, nepodporovali by sme už taký častý pobyt syna v chlórovanej vode. Plávanie však malo na synovu celkovú vyrovnanosť veľmi pozitívny vplyv. Bol vo vode šťastný. Preto sa mu to snažíme kompenzovať chodievaním k moru.

Mgr. Andrea Tilková

Prvá pani učiteľka v CVČ Košice, ktorá nám povolila vykonávať asistenciu nášmu synovi na krúžku, a tým nám pomohla uskutočniť dovtedy nemožné – aby sa náš syn začlenil medzi zdravé deti. Konečne mohol imitovať pohybové i sociálne správanie rovesníkov, keďže bol už na to aj naozaj pripravený. Zjavne mu to odvtedy ide a teší ho každý progres, ktorý mu krúžok prinesie. Pani učiteľka dala synovi šancu, a tým mu aj otvorila dvere k ďalším možnostiam. Vďaka nej sme synovi mohli asistovať i v ďalších krúžkoch.

Peter Truba

Veľká vďaka patrí lezeckému inštruktorovi Petrovi Trubovi, ktorý sa už mnoho rokov venuje deťom so zdravotným znevýhodnením, hlavne na lezeckej stene Rozlomity. Bol synovi láskavým a trpezlivým učiteľom. Syn mu z času načas niečo vyviedol, napríklad hodil plyšovú hračku za zadnú časť lezeckej steny, odkiaľ ju bolo obťažné vybrať. Ale Peter Truba nikdy na syna nezvýšil hlas, pokým primárne nešlo o jeho bezpečnosť. Pripravoval mu na lezenie cesty s väčšou obťažnosťou, aby syna stále motivoval. Vymýšľal posilnenia v podobe hračiek, ktoré vkladal do ciest, aby ich zdolávanie urobil lákavejšími. Rozmýšľal nad synom, čo by pre neho pripravil, aby zvládol niečo nové, aby prosperoval a mal zo seba radosť. Ďakujeme mu veľmi pekne za všetok čas, ktorý nám venoval.

Zdroje

Impairment in movement skills of children with autistic spectrum disorders
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1469-8749.2008.03242.x

Finding Balance: Obesity and Children with Special Needs
https://abilitypath.org/wp-content/uploads/2015/11/obesity-report.pdf

Overview of AbilityPath.org's Report and Guide to Obesity and Children with Special Needs
https://abilitypath.org/finding-balance-report/

Effects of one versus two bouts of moderate intensity physical activity on selective attention during a school morning in Dutch primary schoolchildren: A randomized controlled trial.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26724833

High impact running improves learning.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17185007

Enhancing P.E. (physical education) in Illinois, Naperville Central High School
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiw8tLQ1PriAhVGblAKHY7bBOQQFjABegQIAxAC&url=http://iphionline.org/pdf/P.E._Case_Study_Naperville.pdf&usg=AOvVaw0wK_XO90zb3LG-lMqrgdSL

The Effects of Aerobic Exercise Intensity and Duration on Levels of Brain-Derived Neurotrophic Factor in Healthy Men
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3772595/

Vezmite, prosím, na vedomie: Informácie uvedené na stránke RieseniaPreAutizmus.sk nie sú určené na diagnostikovanie, liečenie alebo na prevenciu akejkoľvek choroby. Táto stránka predstavuje názory autorov, ktoré vychádzajú z výskumov, skúseností a záverov autorov. Táto stránka nepresadzuje tvrdenie, že každý, kto spraví to isté, dosiahne rovnaké alebo podobné výsledky. Opísaný prístup (prístupy), návrhy a rady nemusia u vás vôbec fungovať, resp. môžu si vyžadovať úpravu, aby vyhovovali vášmu individuálnemu prípadu. Aj keď stránka RieseniaPreAutizmus.sk vynakladá primerané úsilie na poskytnutie presných informácií, neposkytuje tým žiadne záruky ani vyhlásenia týkajúce sa presnosti, platnosti alebo spoľahlivosti akýchkoľvek informácií, ktoré sú alebo môžu byť predložené. Odkazy na iné webové stránky sme vyberali starostlivo a uvážene, ale za ich informácie a obsah nenesieme zodpovednosť. RieseniaPreAutizmus.sk navrhuje, aby si čitateľ urobil svoj vlastný prieskum, aby si potvrdil všetky informácie získané prostredníctvom tejto webovej stránky s inými zdrojmi. RieseniaPreAutizmus.sk nenahrádza lekársku starostlivosť a nie je určená na riešenie jednotlivých situácií a potrieb. Používanie tejto webovej stránky a videí znamená váš súhlas s týmto vyhlásením o zodpovednosti.

Návrat hore