Ako sme využili a využívame plasticitu mozgu pri rozvoji nášho syna diagnostikovaného na autizmus

Plasticita mozgu, tiež známa ako neuroplasticita, je termín, ktorý sa pripisuje schopnosti mozgu zmeniť alebo prispôsobiť v dôsledku skúseností. Až do šesťdesiatych rokov 20. storočia sa výskumníci domnievali, že zmeny v mozgu, teda tvorba nových neurónov sa zastavuje krátko po narodení. Verilo sa, že v dospelosti fyzická štruktúra mozgu je už trvalá. Nové výskumy však dokazujú, že zrod nových mozgových buniek (neurogenéza) pokračuje ako odozva na nové skúsenosti a získané informácie Adult Hippocampal Neurogenesis: Regulation and Possible Functional and Clinical Correlates, The science of neurogenesis suggests it's possible to create neurons that improve your memory and thinking skills, The Adult Brain Does Grow New Neurons After All, Study Says.. Schopnosť mozgu sa prispôsobovať a meniť ovplyvňujú okrem iných aj faktory, akými sú prostredie a vek.

Harvard university a plasticita mozgu

Ako to je znázornené na grafe, plasticitu mozgu môžeme využívať počas celého svojho života. Najväčšiu tendenciu meniť sa má však mozog v prvých rokoch života, keď mozog rastie a organizuje sa. Viac info nájdete v článku Brain Architecture od Center on the Developing Child at Harvard University.

Typy plasticity mozgu

Existujú dva typy plasticity mozgu:

  • Funkčná plasticita: schopnosť mozgu prevziať funkcie z poškodenej oblasti mozgu a vytvoriť/obnoviť ich v jeho iných nepoškodených oblastiach.
  • Štrukturálna plasticita: schopnosť mozgu skutočne zmeniť svoju fyzickú štruktúru ako výsledok učenia sa, skúseností a vytvárania pamäti.

Ako vedia rodičia diagnostikovaných detí na autizmus využiť znalosť o plasticite mozgu?

Výskumy uskutočnené v posledných dvoch desaťročiach naznačujú, že minimálne jedna časť mozgu je naďalej schopná vytvárať nové mozgové bunky, a to počas celého života človeka. Je to časť mozgu známa ako hipokampus. Hipokampus sídli takmer v strede mozgu a svoj názov získal podľa nápadnej podoby s morským koníkom.

Ešte lepšia správa pre rodičov detí diagnostikovaných na autizmus je tá, že hipokampus ovplyvňuje schopnosť sa učiť, dlhodobú pamäť a priestorovú navigáciu. Našou rodičovskou úlohou je len prísť na to, ako pomôcť svojim deťom túto časť mozgu správne a frekventovane stimulovať.

Dobrá správa však pokračuje.

Paul T. Shattuck, PhD z University of Wisconsin potvrdil na základe svojich výskumov s autistami, že:

„Vo všeobecnosti deti, ktoré sú schopné sa zlepšiť v jednej oblasti,
sa vedia zlepšiť vo všetkých oblastiach“.

Toto vieme potvrdiť na základe svojich vlastných skúseností aj my. Od momentu, keď nám experti na vzdelávanie autistických detí oznámili, že náš syn je podľa nich nevzdelávateľný, sa paradoxne pod naším vedením začal zlepšovať v každej oblasti, na ktorú sme sa doteraz zamerali. Dokonca sme boli dlho presvedčení, že nikdy nenadobudne verbálne schopnosti. Mýlili sme sa. Aj keď s aktívnym používaním jazyka v komunikácii má stále problém, dokáže napríklad nahlas čítať a vyžiadať si to, o čo má najväčší záujem.

Skok do sveta nových možností

Keď sme sa dozvedeli o rozsahu možností, ktoré ponúka plasticita ľudského mozgu, pochopili sme, že to je cesta, ako sa pokúsiť dobehnúť synove stratené vývojové obdobia. Tiež sme si uvedomovali, že aj keď prvé úspechy budú spočiatku nepatrné, tak v hre bude efekt snehovej gule – malá guľa, ktorá sa valí z kopca, svoj objem zväčšuje, pretože nabaľuje na seba čoraz viac snehu - rýchlejšie a ľahšie.

Ako na každom začiatku, najťažšie bolo pre nás vytvoriť nové návyky a aktivity, aby sme tým vytvorili priestor na pravidelnú stimuláciu a tvorbu nových nervových prepojení. Totiž, neuróny, ktoré sa často používajú, vytvárajú medzi sebou silnejšie prepojenia, a tie, ktoré sa používajú zriedka alebo nikdy, nakoniec zaniknú.

Ako čas plynul repertoár toho, čo náš syn opäť dokázal zvládnuť sa začal rozširovať do bodu kreativity. Spočiatku v podobe huncútstva alebo predom plánovaného nezbedníctva, až po svojvoľné plánovanie, ako napríklad kreslenie, prepisovanie slov, ktoré si pamätal z rozprávok, zoraďovanie písmen podľa abecedy až po skladanie samostatných slov z písmen.

Autizmus a plasticita mozgu pri skladaní slov

Zvykli sme sa prizerať, ako hľadá v debničke potrebné písmenká a skladá nové slová. Raz nás však prekvapil. Začal vedľa seba zanietene ukladať do riadkov písmenká, ktorých spojenie nám nedávalo zmysel, nech sme ich akokoľvek kombinovali. Mysleli sme si totiž, že slovíčka sú nejako zašifrované. Chvíľu sme hľadeli na seba ako trúbky a nakoniec nás osvietilo. Uvedomili sme si, že sa pozeráme na vyskladanú počítačovú klávesnicu.

Autizmus a neuroplasticita

A práve pri takýchto momentoch sme najviac chápali, že to, čo pre neho robíme, zmysel má. To je aj náš motív na hľadanie nových spôsobov, trikov, taktík či celkových stratégií, ako sa mu pokúsiť pomôcť dohnať všetko zameškané.

ATEC

Zistite celkové skóre ATEC vášho dieťaťa a prirovnajte výsledok k normám
predpokladajúcim jeho budúce zlepšenie.

ATEC test je dostupný v 20 jazykoch vrátane českého. Po otvorení stránky s ATEC kliknite vpravo hore na ikonku English a vyberte si vami preferovaný jazyk.
Podeľte sa s nami o výsledky ATEC vášho dieťaťa. Tu nájdete, čo je to ATEC. Pozrite si ako vyplniť ATEC.

Metódy podporujúce neuroplasticitu

Pri hľadaní riešení, ako podporiť neuroplasticitu mozgu syna, sme natrafili na desiatky spôsobov. Mnohé však nie sú overené časom, niektoré nie sú overené na deťoch a za tie zvyšné sa dajú nájsť bezpečnejšie a účinnejšie metódy.

Pri zvažovaní dostupných metód si treba totiž uvedomiť, že:

  • po prvé, detský mozog na rozdiel od dospelého jedinca je stále vo vývoji,
  • po druhé, plasticita mozgu môže ísť nielen pozitívnym smerom, ale aj tým negatívnym – a to nikto nechce.

Skrátka, čím viac sme sa venovali tejto oblasti, tým menšiu chuť sme mali skúšať akékoľvek ponúkané služby v spojitosti so slovom „neuro“. Možno časom zmeníme názor. Doposiaľ sme radšej volili metódy overené časom a štúdiami, ktoré sú síce časovo náročnejšie, ale sú zároveň bezpečné, účinné a hlavne prirodzené pre ďalší synov rozvoj.

Jednoducho sme syna začali postupne učiť kolobežkovať, bicyklovať, korčuľovať, skejtovať, liezť, plávať, hrať bedminton, loptové hry, tráviť s ním aktívne čas pri učení, cestovať s ním na rozličné miesta a odlišnými dopravnými prostriedkami, brávať ho do mesta, do prírody a na ďalšie nové miesta.

Tým sa predĺžila synova pozornosť a koncentrácia aj pri samotnom učení a zároveň sa zlepšila jeho psychická odolnosť voči novým vonkajším zmenám a stresom. Samozrejme, že hocikedy prejaví svoju nespokojnosť, keď napríklad namiesto cyklistickej trasy (po ktorej si myslel, že pôjdeme) zrazu odbočíme na inú. Ale po 30 metroch prestane so sťažovaním sa, pretože vie, že ho aj tak čaká pekná túra. Akademicky je stále čo doháňať, ale v porovnaní so začiatkom napreduje míľovými krokmi. A pravidelnou pohybovou a na koordináciu pestrou stimuláciou sa mu opäť vybudovala jemná aj hrubá motorika na úroveň cca. 70 % zdravých deti – a stále sa zlepšuje.

Autizmus a potápanie sa v mori

K týmto skúsenostiam, zručnostiam, fyzickej aj psychickej odolnosti, k poznávaniu prírody, interakcii s rodičmi, s deťmi a vedúcimi z krúžkov dieťa nepríde jednoducho len sedením v miestnosti s pripojenými prístrojmi k hlávke – nech propagačné marketingové materiály hovoria, čo chcú. … Ibaže by sme sa mýlili??? :-0

9 bezpečných spôsobov, ako sme podporili neuroplasticitu mozgu syna

1. dlhý, neprerušovaný a hlboký spánok,
2. kvalitná strava (strava, ktorá podporuje mozog),
3. šport (kombinácie aeróbnej a anaeróbnej aktivity pre BDNF),
4. nové výzvy (nadobúdanie nových zručností, znalostí, aktivít),
5. nové zážitky, nové prostredie,
6. bezstresové prostredie (myslí sa na neopodstatnený strach, obavy, neistotu),
7. doplnky podporujúce alebo chrániace mozog (rybí olej, omega 3 – špeciálne zložka DHA, omega 9, olivový panenský olej, Ubiquinol…),
8. kurkumín,
9. veľa lásky.

Príroda je neuveriteľne efektívna

Príroda nás zbavuje daností, ktoré nevyužívame, a naopak, znásobuje danosti, ktoré potrebujeme.

Deti s diagnostikovaným autizmom však prichádzajú o mnohé životne potrebné danosti nedobrovoľne, a to z viacerých príčin. Keď sa tieto príčiny odstránia, sú opäť schopné rastu aj napriek tomu, že vývojovo zaostali za svojimi zdravými rovesníkmi. Stačí na to využiť neuroplasticitu – jednoduché aplikovanie intenzívneho fókusu v kombinácii s pravidelným opakovaním. Dobrým príkladom vytvorenia podmienok na intenzívne fókusovanie je napríklad bicyklovanie.

Aby dieťa nespadlo alebo do niečoho nenarazilo, tak je konštantne nútené udržiavať rovnováhu, rýchlosť a smer. Odmenou za to mu je pocit, že ho niečo unáša, že niečo dokáže ovládať, že je ako ostatné deti. Opakovaním tejto činnosti zabezpečíme predlžovanie tohto fókusu a prenesením bicyklovania z asfaltových chodníkov na lesné fókus aj zručnosť opäť posúvame o úroveň či dve vyššie.

Mozog však nerád vytvára synaptické prepojenia, pretože si to vyžaduje výdaj energie, preto mu treba dať na to dostatočný dôvod. Jedným z takýchto dôvodov je vykonávanie potrebných činností opakovane, napríklad každý deň alebo každý druhý, až to mozog donúti sa zamyslieť a povedať:

„Hm, možno by sme to mali robiť jednoduchším spôsobom?“

… a následne začne baliť synaptické spojenia súvisiace s danou aktivitou do ochranného obalu/puzdra myelínu. To umožní nervom rýchlejší prenos informácií a ich ďalším pravidelným používaním sa rýchlosť a sila prenosu zosilňuje. Po určitom čase sa daná aktivita stáva jednoduchou/automatickou a je možné prejsť na učenie ďalšej potrebnej činnosti.

To je povedané zjednodušene – ako sa nám podarilo a darí každý deň kúsok po kúsku posúvať synove hranice v každej potrebnej sfére. Plasticitu mozgu tiež známu pod názvom neuroplasticita majú však rovnako k dispozícii aj všetky ostatné deti s poruchou autistického spektra. Stačí ich iba posmeľovať a podporovať.

Máte návrh na nové články, videá a správy

Zdroje

Adult Hippocampal Neurogenesis: Regulation and Possible Functional and Clinical Correlates
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5996050/

The science of neurogenesis suggests it's possible to create neurons that improve your memory and thinking skills.
https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/can-you-grow-new-brain-cells

The Adult Brain Does Grow New Neurons After All, Study Says
https://www.scientificamerican.com/article/the-adult-brain-does-grow-new-neurons-after-all-study-says/

Brain Architecture
https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/brain-architecture/

Paul T. Shattuck, PhD
https://drexel.edu/autismoutcomes/about/our-team/paul-shattuck/

Assessing and Stabilizing Aberrant Neuroplasticity in Autism Spectrum Disorder: The Potential Role of Transcranial Magnetic Stimulation
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4563147/

Neuroplasticity and Young Children with Autism: A Tutorial
https://www.longdom.org/open-access/neuroplasticity-and-young-children-with-autism-a-tutorial-2161-0940-1000209.pdf

Neuroplasticity and the autism spectrum
https://www.psypost.org/2016/09/neuroplasticity-and-the-autism-spectrum-44799

Rehabilitative Interventions and Brain Plasticity in Autism Spectrum Disorders: Focus on MRI-Based Studies
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2016.00139/full

Humans can make new brain cells into their 90s, scientists discover
https://www.theguardian.com/science/2019/mar/25/humans-can-make-new-brain-cells-into-their-90s-scientists-discover

Adult hippocampal neurogenesis is abundant in neurologically healthy subjects and drops sharply in patients with Alzheimer's disease
https://www.nature.com/articles/s41591-019-0375-9

Interventional programmes to improve cognition during healthy and pathological ageing: Cortical modulations and evidence for brain plasticity.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29522820

Dance training is superior to repetitive physical exercise in inducing brain plasticity in the elderly.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29995884

Sleep, memory and learning
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31603840

Brain Plasticity: How Experience Changes the Brain.
https://www.verywellmind.com/what-is-brain-plasticity-2794886

Examples of Neuroplasticity in Cognitive Domains.
https://www.rainbowrehab.com/examples-neuroplasticity-cognitive-domains/

Brain plasticity; Rewiring the brain
https://blog.cognifit.com/brain-plasticity-rewiring-brain/

Vezmite, prosím, na vedomie: Informácie uvedené na stránke RieseniaPreAutizmus.sk nie sú určené na diagnostikovanie, liečenie alebo na prevenciu akejkoľvek choroby. Táto stránka predstavuje názory autorov, ktoré vychádzajú z výskumov, skúseností a záverov autorov. Táto stránka nepresadzuje tvrdenie, že každý, kto spraví to isté, dosiahne rovnaké alebo podobné výsledky. Opísaný prístup (prístupy), návrhy a rady nemusia u vás vôbec fungovať, resp. môžu si vyžadovať úpravu, aby vyhovovali vášmu individuálnemu prípadu. Aj keď stránka RieseniaPreAutizmus.sk vynakladá primerané úsilie na poskytnutie presných informácií, neposkytuje tým žiadne záruky ani vyhlásenia týkajúce sa presnosti, platnosti alebo spoľahlivosti akýchkoľvek informácií, ktoré sú alebo môžu byť predložené. Odkazy na iné webové stránky sme vyberali starostlivo a uvážene, ale za ich informácie a obsah nenesieme zodpovednosť. RieseniaPreAutizmus.sk navrhuje, aby si čitateľ urobil svoj vlastný prieskum, aby si potvrdil všetky informácie získané prostredníctvom tejto webovej stránky s inými zdrojmi. RieseniaPreAutizmus.sk nenahrádza lekársku starostlivosť a nie je určená na riešenie jednotlivých situácií a potrieb. Používanie tejto webovej stránky a videí znamená váš súhlas s týmto vyhlásením o zodpovednosti.

Návrat hore