Výživové doplnky a prírodné liečivá, ktoré priniesli viditeľné zlepšenie zdravotného stavu nášmu synovi

Momentálne neexistujú žiadne lieky, výživové doplnky či prírodné liečivá, ktoré by vyliečili autizmus. Máme ale možnosť zmierňovať nežiaduce chorobné prejavy, následky spojené s autizmom. Medzi najčastejšie patria ťažkosti so spánkom, depresívne stavy, bolesti hlavy či brucha, alergie, neschopnosť sa sústrediť, hyperaktivita, záchvaty hnevu, agresívne správanie, či sebapoškodzovanie, ale aj mnohé ďalšie.

Lieky však majú vo väčšine prípadov vedľajšie účinky. To je dôvod, prečo, ak vieme nájsť alternatívu, tak stále preferujeme prírodné liečiva pred liekmi. Navyše lieky zvyknú mať silnejšie účinky, preto by mali byť predpisované ošetrujúcim lekárom a mali by sa brať pod dohľadom.

Veľakrát však to, čo dokážu lieky, sa dá dosiahnuť aj úpravou stravy, braním výživových doplnkov či prírodných liečiv, ktoré sú dostupné vo voľnom predaji. Autistická komunita aj vedci už prišli na to, ktoré to sú a nové štúdie pribúdajú. Takže ak sa rodičia vzdelávajú v oblasti prírodných liečiv a ich deti s diagnostikovaným autizmom prejdú na niektoré z odskúšaných diét, dokážu tým zmierniť svojim deťom bolesti alebo sa aj úplne zbaviť väčšiny ich každodenných útrap.

Výhodou výživových doplnkov či prírodných liečiv je to, že sú jemnejšie k detskému organizmu, nie je ich potrebné striktne vybrať ako antibiotiká a pri dlhodobom užívaní napríklad vitamínov, byliniek či korenín sa buduje toxicita aj niekoľko mesiacov. Rodičia sa vyhnú možným problémom tým, že:

 • neprekročia odporúčané dávkovania so zámerom liečbu urýchliť;
 • pri dlhodobom užívaní zaradia pravidelné a adekvátne prestávky.

Treba mať tiež na pamäti, že rovnako ako občas nezaberajú predpísané lieky, nemusia zaberať ani prírodné liečivá. Na druhej strane prírodným liečivám treba dať niekedy viac času, než začnú účinkovať. Ako sa to stále a všade odporúča, výživové doplnky či prírodné liečiva, ktoré majú podporiť liečbu, treba konzultovať s lekárom, výživovým poradcom alebo s patričným odborníkom alternatívnej medicíny.

Užívanie výživových doplnkov a prírodných liečiv

Niekoľko užitočných rád o užívaní liečiv, zozbieraných z múdrych kníh alebo odporúčaných odborníkmi, ktorých sme sa pridržiavali a pri synovi sa nám osvedčili.

1. Všetko sa začína úpravou jedálneho lístka. Jedlo má mať čo najvyššiu nutričnú hodnotu. Preto je potrebné pred zavedením extra výživových doplnkov (vitamíny a minerály) alebo prírodných liečiv (bylinky, korenie, huby) v prvom rade:
a) dať dieťaťu, čo potrebuje vo forme čerstvej a pestrej stravy;
b) odstrániť všetko, čo mu škodí a podporuje v tele zápaly (cukor, glutén, kazeín, sója, priemyselne spracované potraviny).

To je zároveň aj základným princípom naturopatie.
 Obrazne povedané, nedáva totiž zmysel na jednej strane oheň hasiť a na strane druhej naň prikladať. Rovnako ako nedáva zmysel míňať peniaze na liečivá, ktorých látky možno získať z čerstvých potravín.

2. Neodporúča sa dávať dieťaťu všetky liečivá naraz, ktoré sú spomenuté niekde na internete. Jednak preto, že rodič nebude vedieť, ktoré z nich naozaj pomáhajú, prípadne, ak dôjde k neželanej reakcii, nerozpozná, ktoré z nich ju spôsobilo.

3. Treba začať s jedným liečivom a veľmi nízkou dávkou, napr. 1/10 predpísanej dávky. Treba sledovať reakcie dieťaťa a ak nenastanú dramatické zmeny, po 2-3 dňoch je možné dávku málinko zvýšiť. Treba byť trpezlivý. Veľakrát sme videli prvé pozitívne zmeny už pri týchto nízkych dávkach. Ako keď nakvapkáte na suchú reťaz trochu oleja a zrazu sa ľahšie pedáluje a prehadzujú rýchlosti.

4. Niektoré suplementy, aj napriek tomu, že sú v autistickej komunite populárne, majú za sebou štúdie a mnohým deťom pomohli, napr. na rozvoj reči L-carnosin a L-carnitin, nášho syna rozhadzovali (hyperaktivita, predráždenosť, prudké zmeny nálad – plač, smútok, smiech) už pri miniatúrnych dávkach. Keď vidíme, že sa také niečo deje a neustáva to, prerušíme dávkovanie a vyskúšame to ešte raz o mesiac-dva. Keď je reakcia podobná, tak liečivá prestaneme dávať. Aj napriek nášmu rodičovskému prianiu, aby syn rozprával, nám to nestálo zato sa prizerať, ako ho to rozhadzuje.

Je ale dobré si pamätať, že mnohokrát aj to, čo zaberá, môže so sebou priniesť počiatočné zhoršenie stavu – známe ako „healing proces – uzdravovací proces”. Je len na osobe, ktorá dané liečenie predpísala, aby usúdila, či dávku daného liečiva zníži, aby si mohlo telo zvyknúť, alebo uzná za vhodné v nasadenej dávke pokračovať ešte niekoľko dní, alebo navrhne liečbu úplne prerušiť.

5. Liečivá (byliny, koreniny, huby, vitamíny, minerály…) treba brať 2 až 3 hodiny od predpísaných liekov, aby sa minimalizovalo alebo predišlo akémukoľvek možnému rušeniu účinkov.

6. Liečivá by sa nemali zapíjať ovocnými šťavami, čajom, kávou, sladkými nápojmi alebo mliekom. Môžu zasahovať do pôsobenia ich účinkov.

7. Liečivá by sa mali zapíjať iba vodou.

8. Treba poznať, čo pacient berie, prečo, aké dávky, aké benefity možno očakávať a hlavne, aké sú vedľajšie účinky.

Dobrá kniha ohľadom podávania liečiv a adresovania zdravotných ťažkostí detí s PAS (poruchy autistického spektra) je Autism: Pathways to Recovery od Dr. Amy Yasko z NRI Neurological Research Institute.

Zoznam známych liečiv v autistickej komunite

Množstvo rozličných druhov liekov, výživových doplnkov, prírodných liečiv, spomínaných na fórach, blogoch, weboch, ktoré pomohli jednotlivým deťom s diagnostikovaným autizmom zlepšiť ich stav, je naozaj neúrekom. Až to rodičovi, ktorý ešte len začína hľadať informácie, ako svojmu dieťaťu pomôcť, nemusí dávať zmysel. Rovnako to nedávalo kedysi zmysel aj nám. Najlepšie túto záhadnú situáciu vystihla opísať ešte v roku 2009 Geraldine Dawson, PhD, vedúca vedecká pracovníčka skupiny Autism Speaks, ktorá financuje výskumy, keď povedal:

„Skutočne začíname chápať, že autizmus nie je jedna choroba, 
ale že existuje veľa rôznych druhov autizmu.”

Dnes je už známe, že každé dieťa s diagnostikou autizmu trpí špecifickým zoskupením zdravotných problémov. Preto sa aj liečba líši od dieťaťa k dieťaťu v závislosti od identifikácie konkrétnych príčin rozvoja autizmus.

Šťastie v nešťastí sa dá nájsť v tom, že mnohé zo zdravotných ťažkostí majú tieto deti spoločné. Podľa výskumu Autism Research Institute (ARI) sa stav 69 % detí postihnutých autizmom zlepšil pri nasadení diéty bez gluténu a kazeínu, 58 % sa stav zlepšil pri prejdení na Feigoldovu diétu, 71 % pri nasadení nízkosacharidovej diéty, 49 % pri užívaní vitamínu B6 a magnézia, 54 % pri užívaní zinku, 46 % pri užívaní vitamínu C, 66 % pri užívaní melatonín, 72 % po vybraní injekčného B12, 74 % po detoxikácii, 59 % po užívaní omega 3 mastných kyselín atď. Sumárne poznatky tohto výskumu nám značne uľahčili rozhodovanie, na čo sa zameriame, čo si dodatočne preštudujeme, do čoho vložíme finančné zdroje a energiu.

Nižšie dávame súpis niekoľkých druhov známych liečiv, ktoré:


 • boli najčastejšie spomínané autistickými komunitami,
 • boli odporúčané lekármi špecializujúcimi sa na autizmus,
 • liečivá, ktoré mali za sebou vykonané štúdie,
 • priniesli viditeľné zlepšenie mentálneho alebo fyzického zdravotného stavu nášho syna.

ATEC

Zistite celkové skóre ATEC vášho dieťaťa a prirovnajte výsledok k normám
predpokladajúcim jeho budúce zlepšenie.

ATEC test je dostupný v 20 jazykoch vrátane českého. Po otvorení stránky s ATEC kliknite vpravo hore na ikonku English a vyberte si vami preferovaný jazyk.
Podeľte sa s nami o výsledky ATEC vášho dieťaťa. Tu nájdete, čo je to ATEC. Pozrite si ako vyplniť ATEC.

Máte návrh na nové články, videá a správy

Ubiquinol

Ubiquinol uvádzame ako prvý, pretože pri čítaní štúdií sme si všimli podľa mien, že štúdia Ubiquinol Improves Symptoms in Children with Autism (Ubiquinol zlepšuje príznaky u detí s autizmom) bola vypracovaná Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Potešilo nás to, že sme našli publikovať aj Slovákov. Navyše ide o veľmi užitočnú štúdiu, o ktorej by mali vedieť lekári, terapeuti aj rodičia detí, ktorým diagnostikovali autizmus. Tento tím odborníkov ako prvý demonštroval výrazný účinok ubiquinolu pri takýchto ochoreniach.

Ubiquinol je v skratke redukovaná a aktívna forma koenzýmu Q10, podporujúca výrobu energie a ochranu pred radikálmi v mozgu a neurónoch.

Štúdia bola publikovaná v roku 2014. Zúčastnilo sa na nej 24 detí vo veku 3 až 6 rokov počas troch mesiacov, ktorým liečivo podávali 2-krát denne 50 mg. Pred a po ukončení terapie deťom vykonali testy DSM IV Criteria for Diagnosing Autistic Disorder a Childhood Autism Rating Scale (CARS). V rámci štúdie sa v rovnakom čase zozbierali aj údaje od rodičov o chovaní ich detí.

Boli zaznamenané nasledujúce zlepšenia: v komunikácii s rodičmi (12 %), vo verbálnej komunikácii (21 %), pri hraní (42 %), lepší spánok (34 %), v menšej miere odmietanie jedál (17 %).

My sme podobné zlepšenia na synovi nezaznamenali. Podotýkame však, že na túto štúdiu sme natrafili až po rokoch, keď sme už vykonali viaceré úpravy a diétne zmeny, vďaka ktorým skóre ATEC kleslo synovi (už) z 90 na 23. Aj napriek tomu berieme preventívnu udržiavaciu dávku Ubiquinolu.

Ubiquinol a autizmus – štúdie:

Krilový olej

Krilový olej pochádza z malého kôrovca Euphasia superba, ktorý žije v Antarktickom oceáne. Tento kôrovec tvorí najväčšiu biomasu na svete. Odhaduje sa, že v Antarktickom oceáne pláva 420 až 700 miliónov ton. Lovia sa pod dohľadom Medzinárodnej komisie pre ochranu antarktického životného prostredia. Týmto sa zabezpečuje zachovanie druhu.

Podľa vykonaných štúdií to vyzerá tak, že krilový olej je perfektný recept prírody – veľmi cenný zdroj omega-3 mastných kyselín EPA a DHA.

 • EPA a DHA sú súčasťou bunkovej membrány a sú nevyhnutné na jej konštrukciu a funkciu,
 • EPA a DHA prispievajú k normálnej funkcii srdca,
 • DHA prispieva k udržaniu normálnej funkcie mozgu.

Krilový olej obsahuje aj silný antioxidant astaxantín, ktorý je takmer 50-krát účinnejší ako ostatné produkty s omega-3. Štúdie poukazujú na schopnosť krilového oleja zabrániť mnohým neurologickým poruchám.

Krilový olej synovi občas striedame s rybím olejom, pretože sa molekulárne od seba odlišujú.

Argument na používanie rybieho oleja je taký, že vývoj našich predkov ovplyvňovalo používanie rybieho oleja obsahujúceho mastnú kyselinu s krátkym reťazcom, a nie oleja obsahujúceho mastnú kyselinu s dlhým reťazcom, teda krilový olej. Takže ak nechceme veci komplikovať, mali by sme používať rovnaké základné živiny ako naši predkovia.

Za používanie krilového oleja zase hovorí štúdia z roku 2018 Absorption rate of krill oil and fish oil in blood and brain of rats. Tá hovorí o vyššej absorpcii a o dlhšom zotrvaní krilového oleja (jeho zložiek EPA a DHA) v krvi aj v mozgu v porovnaní s rybím olejom. Je však potrebných viac štúdií, aby sa zistilo, či to užívateľom prináša aj rovnaký benefit.

Krilový olej a autizmus – štúdie:

Rybí olej

Rybí olej patrí medzi oleje, ktoré by malo užívať takmer každé dieťa, nielen tie, u ktorých je diagnostikovaný autizmus. Náš syn ho dostáva každý deň. Omega-3 mastné kyseliny nachádzajúce sa v rybom oleji hrajú totiž dôležitú úlohu vo vývoji a fungovaní mozgu. Existujú tiež tvrdenia, že rybí olej sa spolupodieľa na zlepšovaní funkcie mozgu u ľudí s poruchami pamäti, ako sú ľudia s Alzheimerovou chorobou alebo s inými kognitívnymi poruchami.

Medzi ďalšie výhody užívania rybieho oleja patrí najmä jeho schopnosť podporiť celkovú imunitu, znižovať výskyt mozgových a srdcových ochorení, príznakov depresie či hypertenzie. Zlepšuje stav pri poruchách pozornosti, bolestiach kĺbov, pri príznakoch artritídy či chronických ochoreniach kože a i.

Kvalitný rybí olej obsahuje:

 • omega 3 mastné kyseliny – sú hlavnou zložkou rybieho oleja;
 • vitamín A – je potrebný na normálny rast a vývoj tela, obzvlášť na zdravé kosti a zuby, takisto chráni sliznice pred infekciami;
 • vitamín D – v zime chýba a treba ho nahrádzať, lebo podporuje vstrebávanie vápnika, čo je základ zdravého vývoja zubov a kostí;
 • vitamín E – sa stará o rýchlejšie hojenie a celkovo aj o pokožku.

Vitamín D3

Podľa viacerých štúdií nedostatok vitamínu D3 (cholekaliferol) môže mať významný podiel pri vzniku autizmu u detí. Je totiž dôležitý na vývoj mozgu. Nižšie koncentrácie vitamínu D3 môžu viesť k zväčšeniu či zmenenému tvaru mozgu. Tento jav bolo spozorovaný u autistických detí. To je aj možný dôvod, prečo sa u týchto detí po zvýšení dávok vitamínu D3 ich hlavné príznaky autizmu výrazne zmiernili.

Vitamín D3 získavame zo slnka alebo zo stravy. Vitamín D3 sa však nenachádza v potravinách v hojnom množstve. Preto ak nedoprajeme dieťaťu a sebe dostatočné slnenie počas leta, suplementovanie (dopĺňanie) vitamínu D3 sa stáva potrebné hlavne počas zimných mesiacov.

Vitamín D3 je prospešný na imunitu, kardiovaskulárny systém, hustotu a štruktúru kostí a bunkovú funkciu. Pomáha regulovať hladiny vápnika a fosforu potrebných na zdravé kosti a zuby.

Pokiaľ ide o nášho syna, po udalostiach, ktoré sme si museli „preskákať“, keď mal pokrivené nohy a musel nosiť ortézy vo svojich 2 rokoch, a aj preto, že je stále vo vývoji, dbáme na to, aby sa mu dostalo čo najviac slnka počas pobytu v prírode. O vitamíne D3 je známe, že sa kumuluje niekoľko mesiacov a rovnako sa aj stráca. Preto sa ho snažíme počas zimných mesiacov dopĺňať.

Vitamín D3 a autizmus – štúdie:

Benfotiamine (B1 Thiamine)

Benfotiamín (vitamín B1) patrí medzi ďalšie liečivá, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou majú priaznivý účinok na niektoré deti s autizmom. Pri jednej zo štúdií vykonanej v roku 2002 Treatment of autism spectrum children with thiamine tetrahydrofurfuryl disulfide: a pilot study sa klinicky zlepšilo 8 z 10 detí. Pri podávaní B 1 nášmu synovi sme aj my zaznamenali viditeľné zmeny. V priebehu týždňa až týždňa a pol sa mu výrazne zlepšila koncentrácia, grafomotorika a celková pohybová šikovnosť. Inými slovami povedané, zlepšila sa mu jemná motorika.

Benfotiamín poskytuje silnú podporu nervovému systému, podporuje metabolizmus bunkovej glukózy, prospieva správnej činnosti srdca a energetickému metabolizmu – podporuje premenu energie a bráni únave.

Vitamíny skupiny B, najmä trojkombinácia vitamínov B1, B6 a B12, vyživujú poškodené nervy. Lipofilné vitamíny, medzi ktoré benfotiamín patrí, sa dostávajú priamo do buniek, pretože ich obal tvoria tukové časti. Benfotiamín zvyšuje hladinu enzýmu (aktivuje transketolázu, bunkový enzým, ktorý je nevyhnutný na metabolizmus glukózy) zodpovedného za premenu škodlivých látok na látky neškodné, a to až o 400 percent! Ide o dôležitý proces, pretože ak tieto škodlivé látky zostávajú v tele, hromadia sa a spôsobujú bolesti a podporu zápalov.

Benfotiamín a autizmus – štúdie:

Kyselina listová vs. folát

Väčšina autistických detí má narušený metabolizmus folátov. Vychádza to zo štúdie Cerebral Folate Receptor Autoantibodies in Autism Spectrum Disorder, publikovanej v marci 2013. Týmto zistením sa zároveň potvrdilo zistenie predchádzajúcej štúdie Autoprotilátky mozgového folátového receptora pri poruchách autistického spektra, vykonanej v roku 2007.

Kyselina listová a folát sú rôzne formy vitamínu B9

 • Kyselina listová je syntetická forma a po prečítaní viacerých informácií o jej nežiadúcich účinkoch sme ju prestali kupovať. Prečo? Viac sa dá dočítať napríklad na stránke Zdravie.sk v odkaze Neberte kyselinu listovú alebo v článku Quatrefolic VS Folic Acid.
 • Folát je prirodzene sa vyskytujúca forma vitamínu B9, a to je to, čo používame.

Folát v skratke

Folát je nevyhnutnou živinou, potrebnou na syntézu mozgových neurotransmiterov – serotonínu, dopamínu a norepinefrínu. Deficit kyseliny listovej je spojený s depresiou, poruchou pozornosti známou ako ADD a inými duševnými poruchami v spojitosti s ochoreniami nervovej sústavy. Folát plní v tele ešte ďalšie dôležité funkcie. Nízke hladiny folátu sú spojené so zvýšeným rizikom niekoľkých zdravotných stavov:

 • Zvýšený homocysteín: Vysoké hladiny homocysteínu sú spojené so zvýšeným rizikom srdcových ochorení a cievnej mozgovej príhody.
 • Vrodené chyby: Nízke hladiny folátu u gravidných žien sú spojené s abnormalitami pri pôrode, ako sú defekty neurálnej trubice.
 • Riziko rakoviny: Slabé hladiny folátu sú tiež spojené so zvýšeným rizikom rakoviny.

Folát je prirodzene sa vyskytujúca forma vitamínu B9. Jeho názov je odvodený z latinského slova „folium“, čo znamená list. Listová zelenina patrí medzi najlepšie diétne zdroje folátov. Folát je vlastne generický názov pre skupinu príbuzných zlúčenín s podobnými nutričnými vlastnosťami.

Najlepšie je získať vitamín B9 z celých potravín, akými sú špargľa, avokádo, ružičkový kel, cvikla, brokolica a listová zelenina, ako je špenát a šalát, ale aj z vajíčok a orieškov. To je aj spôsob, ako sa snažíme zabezpečiť dostatočné množstvo folátu nášmu synovi. Iba keď máme dlhšie oddychové obdobia od odšťavovania zeleniny, tak ho dopĺňame udržiavacou dávkou v tabletkovej forme.

Folát a autizmus – štúdie:

Vitamín B12 – metylkobalamín

Vitamín B12 môže byť v niektorých prípadoch veľmi nápomocný pri zmierňovaní symptómov autizmu. Zistilo sa totiž, že autisti obvykle trpia nedostatkom vitamínu B12. Štúdie, v ktorých testovali vplyv vitamínu B12, autistickí pacienti vykazujú zlepšenie v hovorovej reči, používanie zložitejších viet a zvýšenie slovnej zásoby. Používanie vitamínu B12 tiež vykazuje zlepšenie socializácie, emočného prejavu a interaktívnej hry s ostatnými deťmi. Zaznamenané bolo aj zlepšenie spánku, pravdepodobne preto, že metylkobalamín zlepšuje prísun melatonínu v tele.

Existuje niekoľko druhov vitamínu B12, ale len metylkobalamín dokáže udržiavať neurologické zdravie. Je potrebný na udržanie zdravých nervov, na podporu produkcie DNA a červených krviniek, ako aj na udržanie správnej funkcie mozgu. Jeho nedostatok u autistických detí môže byť spôsobený ich vyberavými stravovacími návykmi, neschopnosťou tento vitamín B12 absorbovať alebo ďalej metabolizovať.

Vitamín B12 je nevyhnutná výživná látka, ktorú si telo nedokáže vyrobiť samo a musí ju prijať z jedla alebo výživových doplnkov. Vitamín B12 sa nachádza najmä v živočíšnych výrobkoch, predovšetkým v mäse (pečeň a obličky jahniat, sardinky, hovädzie mäso, tuniak, pstruh, losos), v mliečnych výrobkoch (mlieko, jogurt, syr) a vajíčkach.

Nasadením metylkobalamínu v spreji v úplných začiatkoch, keď náš syn ešte nerozprával, sme zaznamenali jeho zvýšenú snahu o komunikáciu formou džavotania (častého hovorenia niečoho, čomu sme ale nerozumeli) a s umiernením jeho chovania.

Vitamín B12, metylkobalamín a autizmus – štúdie:

CBD olej

Olej CBD sme vyskúšali podávať synovi dva mesiace. Prvý týždeň bol veľmi „prispatý“. Keď toto obdobie prešlo, bolo vidno, že je oveľa pokojnejší, rozvážnejší a koncentrovanejší pri robení úloh. Keďže náš syn obvykle nevykazuje problémové chovanie, tak sme sa rozhodli podávanie oleja CBD prerušiť. Podľa toho, čo sme videli si vieme predstaviť, že by to mohlo pomôcť mnohým iným deťom s problémovým chovaním a neschopnosťou sa koncentrovať.

Olej CBD je vyrobený z legálnych odrôd konopy siatej. Olej obsahuje koktail liečivých kanabinoidov. THC je obsiahnuté v prípustnej miere, zákonom povolenej (homeopatickej) do 0,2 %.

V ľudskom tele existujú nervové receptory CB1 a CB2. Nachádzajú sa predovšetkým v mozgu a imunitnom systéme. Receptory CB1 sú dokonca najčastejším typom nervových receptorov v mozgu! Tieto receptory reagujú na (sú aktivované alebo deaktivované) kanabinoidy – tie, čo si vyrába telo samo (endokanabinoidy), aj rastlinné ako CBD, CBN či THC. CBD pôsobí predovšetkým na receptory CB1 (tie v mozgu), a to tak, že ich chránia pred aktiváciou. Tým prakticky upokojujú nervový aj imunitný systém. Preto CBD pomáha pri nervových a psychických ťažkostiach a pri autoimunitných chorobách, čo sú vlastne prehnané reakcie imunitného systému.

CBD podľa klinických štúdií podporuje liečbu pri mnohých chorobných prejavoch:

nevoľnosť, vracanie, autizmus, cukrovka, roztrúsená skleróza, epilepsia, autoimunitné choroby, ako sú alergie a astma, poškodenie pečene a mozgu, zápaly, Alzheimerová choroba, schizofrénia, rakoviny (aj na každodennú prevenciu proti bežným ochoreniam).

Zoznam krajín, kde je predávanie konopného oleja CBD legálne:

Spojené štáty, Argentína, Rakúsko, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Kanada, Čile, Čína, Kolumbia, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Anglicko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Nemecko, Grécko, Guam, Guatemala, Hongkong, Maďarsko, Island, India, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Severné Írsko, Nórsko, Paraguaj, Peru, Poľsko, Portugalsko, Portoriko, Rumunsko, Rusko, Škótsko, Slovenská republika, Slovinsko, Južná Afrika, Švédsko , Švajčiarsko, Americké Panenské ostrovy, Spojené kráľovstvo, Uruguaj, Wales.

Olej CBD a autizmus – štúdie:

Melatonín

Melatonín je hormón produkovaný v mozgu. Mozog ho produkuje viac, keď je tma a menej, keď je svetlo. Výskumy ukazujú, že niektoré deti s poruchami autistického spektra (PAS) majú zníženú hladinu melatonínu. To je aj dôvod, prečo veľa týchto detí má ťažkosti so spánkom.

Podlá prieskumu vykonaného Autism Research Institute (ARI), na ktorom sa zúčastnilo 1 687 rodičov, ktorí majú deti postihnuté autizmom, až 66 % z rodičov potvrdilo, že stav ich dieťaťa sa braním melatonínu zlepšil.

Benefity melatonínu sa prejavujú, ak sa podá deťom pred spaním – deti zaspávajú rýchlejšie, spávajú dlhšie a v noci sa menej prebúdzajú. Melatonín pomáha zlepšiť u niektorých detí aj denné správanie, ale zlepšenie cez deň sa tiež môže pripísať tomu, že deti sú lepšie vyspaté a oddýchnuté.

Náš syn mal tiež poruchy spánku – v noci sa často budil a najhoršie obdobie sme prežívali počas splnov. Jeho spánok sa však radikálne upravil po odčervení. Ďalšie zlepšenie spánku sme zaznamenali po zaradení pravidelných športových aktivít. Že existuje nejaký melatonín sme objavili, až keď sme ho nepotrebovali, takže osobné skúsenosti s jeho užívaním nemáme.

Melatonín a autizmus – štúdie:

Liečivé byliny, korenia a huby

V ideálnom svete by sme mali vedieť, ako získať všetky nutričné živiny z každodenného jedla. Ale v takom svete už dávno nežijeme. Hlavne z dôvodu nekvalitnej pôdy zbavenej minerálov, používania umelých hnojív a ťažkých pesticídov, zberu ovocia a zeleniny ešte pred ich dozretím či z dôvodu ich dlhodobého uskladňovania. Navyše autistické deti sú známe tým, že trpia chronickým nedostatkom mnohých základných živín. Preto je múdre zvážiť ich extra dopĺňanie.

Nie všetko však musí byť na predpis, pochádzať z políc lekární či byť zabalené v peknom obale s priloženým marketingovým textom. Mnohokrát najpotentnejšie liečivá ponúka samotná príroda (nakoniec aj farmaceuticky priemysel sa ňou necháva inšpirovať, kopíruje ju a potom nám to predáva mnohonásobne drahšie). Napríklad vo forme liečivých bylín a húb, z ktorých sa robia esenciálne oleje, mastičky, tinktúry, čaje a prášky. Alebo koreniny, ktoré mnohí z nás používame pri každodennom varení, neuvedomujúc si ich skutočnú liečiteľskú potenciu.

Liečivých druhov bylín, korenín a húb je neúrekom

Liečivých druhov bylín, korenín a húb spomínaných na webových stránkach, blogoch a fórach venujúcich sa podpore zdravotného stavu detí s poruchami autistického spektra je naozaj neúrekom. Výber závisí len od toho, či potrebujete riešiť:

 • akútny prípad (rýchlo sa zbaviť náhleho ochorenia),
 • chronický prípad (odstrániť toxické látky, doplniť chýbajúce živiny),
 • prevenciu (udržiavať imunitu počas roka),
 • extra podporiť niektoré z orgánov (intestinálny trakt na lepšie trávenie, pečeň, ľadviny na lepšiu detoxikáciu tela, mozog na zvýšenie vnímania, lepšie učenie či podporu reči).

Práve medzi týmito stáročiami či tisícročiami ľuďmi overenými liečivami sme našli najviac účinných alternatív. A miesto zisťovania spektra vedľajších účinkov liekov či bádania, ktoré farbivá, zvýrazňovače chutí, stabilizátory a konzervačné činidlá spôsobujú alergie či závažné ochorenia a aké, venovali sme čas snahe porozumieť liečivám a ich širokospektrálnym účinkom, ich príprave, spracovaniu a podávaniu. Táto kapitola „Liečivé byliny, korenia a huby“ si však zaslúži zvláštnu pozornosť. Preto sa jej po strave, športe a detoxikácii budeme hlbšie venovať v niektorom z budúcich blogpostov.

Máte návrh na nové články, videá a správy

Zdroje

L-Carnosine and Autism: Improving Language and Behavior in Children Diagnosed with Autistic Spectrum Disorder (ASD)
https://nutritionreview.org/2013/04/lcarnosine-autism/

A prospective double-blind, randomized clinical trial of levocarnitine to treat autism spectrum disorders
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3539542/

Autism: Pathways to Recovery od Dr. Amy Yasko z NRI Neurological Research Institute
https://www.dramyyasko.com/wp-content/files_flutter/1327512160_9_1_1_8_pdf_02_file.pdf

Geraldine Dawson, PhD, Professor, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences; Director, Duke Center for Autism and Brain Development
https://autismcenter.duke.edu/content/geraldine-dawson-phd

Ubiquinol Improves Symptoms in Children with Autism
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3953391/

Plasma membrane coenzyme Q: evidence for a role in autism.
http://europepmc.org/abstract/MED/24920882

Treatments for biomedical abnormalities associated with autism spectrum disorder.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25019065

Absorption rate of krill oil and fish oil in blood and brain of rats
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6052518/

Omega-3 DHA and EPA for cognition, behavior, and mood: clinical findings and structural-functional synergies with cell membrane phospholipids.
http://europepmc.org/abstract/MED/18072818

Neuroprotective properties of the marine carotenoid astaxanthin and omega-3 fatty acids, and perspectives for the natural combination of both in krill oil.
http://europepmc.org/abstract/MED/24667135

Antarctic Krill Oil Diet Protects against Lipopolysaccharide-Induced Oxidative Stress, Neuroinflammation and Cognitive Impairment.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29182579

Maternal Supplementation With Krill Oil During Breastfeeding and Long-Chain Polyunsaturated Fatty Acids (LCPUFAs) Composition of Human Milk: A Feasibility Study.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30622936

Brain Health across the Lifespan: A Systematic Review on the Role of Omega-3 Fatty Acid Supplements.
http://europepmc.org/abstract/MED/30111738

ω-3 and ω-6 Fatty Acid Supplementation May Reduce Autism Symptoms Based on Parent Report in Preterm Toddlers.
http://europepmc.org/abstract/MED/29490101

A randomised controlled trial of vitamin D and omega-3 long chain polyunsaturated fatty acids in the treatment of irritability and hyperactivity among children with autism spectrum disorder.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30744880

Optimal vitamin D spurs serotonin: 1,25-dihydroxyvitamin D represses serotonin reuptake transport (SERT) and degradation (MAO-A) gene expression in cultured rat serotonergic neuronal cell lines.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30008960
Fluctuations in clinical symptoms with changes in serum 25(OH) vitamin D levels in autistic children: Three cases report.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29629638

Clinical effect of vitamin D3 combined with the Early Start Denver Model in the treatment of autism spectrum disorder in toddlers.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31014425

Blunted serum 25(OH)D response to vitamin D3 supplementation in children with autism.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30301427

Fok-I, Bsm-I, and Taq-I Variants of Vitamin D Receptor Polymorphism in the Development of Autism Spectrum Disorder: A Literature Review.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30410834

Dietary Supplementation in Children with Autism Spectrum Disorders: Common, Insufficient, and Excessive.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26052041

Treatment of autism spectrum children with thiamine tetrahydrofurfuryl disulfide: a pilot study
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12195231

Neurological, Psychiatric, and Biochemical Aspects of Thiamine Deficiency in Children and Adults.
http://europepmc.org/abstract/MED/31019473

Vitamin B deficiencies in a critically ill autistic child with a restricted diet.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25112945

Autism rates associated with nutrition and the WIC program. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22081621

Cerebral Folate Receptor Autoantibodies in Autism Spectrum Disorder
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3578948/

Folate receptor autoimmunity and cerebral folate deficiency in low-functioning autism with neurological deficits.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18461502

Neberte kyselinu listovu
https://forum.zdravie.sk/2505262/neberte-kyselinu-listovu

QUATREFOLIC® VS FOLIC ACID
https://www.quatrefolic.com/quatrefolic_vs_folic.php

High prevalence of serum folate receptor autoantibodies in children with autism spectrum disorders.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29578363

Folate metabolism abnormalities in autism: potential biomarkers.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28770615

The Effect of Mitochondrial Supplements on Mitochondrial Activity in Children with Autism Spectrum Disorder.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28208802

Decreased Brain Levels of Vitamin B12 in Aging, Autism and Schizophrenia.
http://europepmc.org/abstract/MED/26799654

Effectiveness of methylcobalamin and folinic Acid treatment on adaptive behavior in children with autistic disorder is related to glutathione redox status.
http://europepmc.org/abstract/MED/24224089

Randomized, Placebo-Controlled Trial of Methyl B12 for Children with Autism.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26889605

Methyl-B12: A Treatment For ASD With Methylation Issues
https://tacanow.org/family-resources/methyl-b12-a-treatment-for-asd-with-methylation-issues/

Does Vitamin B12 Help Children with Autism?
http://www.kidsmisdiagnosed.org/does-vitamin-b12-help-children-with-autism/

Essential oils and functional herbs for healthy aging.
http://europepmc.org/abstract/MED/30539810

Medical Cannabis for Pediatric Moderate to Severe Complex Motor Disorders.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29766748

Efficacy of CBD-enriched medical cannabis for treatment of refractory epilepsy in children and adolescents - An observational, longitudinal study.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29674131

Real life Experience of Medical Cannabis Treatment in Autism: Analysis of Safety and Efficacy.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30655581

Treatment of Fragile X Syndrome with Cannabidiol: A Case Series Study and Brief Review of the Literature.
http://europepmc.org/abstract/MED/30944868

Review of the neurological benefits of phytocannabinoids.
http://europepmc.org/articles/PMC5938896

Controlled-release melatonin, singly and combined with cognitive behavioural therapy, for persistent insomnia in children with autism spectrum disorders: a randomized placebo-controlled trial.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22616853

Randomized controlled trial of melatonin for children with autistic spectrum disorders and sleep problems.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16919138

Melatonin for sleep problems in children with neurodevelopmental disorders: randomised double masked placebo controlled trial.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23129488

Melatonin for sleep in children with autism: a controlled trial examining dose, tolerability, and outcomes.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22160300

Vezmite, prosím, na vedomie: Informácie uvedené na stránke RieseniaPreAutizmus.sk nie sú určené na diagnostikovanie, liečenie alebo na prevenciu akejkoľvek choroby. Táto stránka predstavuje názory autorov, ktoré vychádzajú z výskumov, skúseností a záverov autorov. Táto stránka nepresadzuje tvrdenie, že každý, kto spraví to isté, dosiahne rovnaké alebo podobné výsledky. Opísaný prístup (prístupy), návrhy a rady nemusia u vás vôbec fungovať, resp. môžu si vyžadovať úpravu, aby vyhovovali vášmu individuálnemu prípadu. Aj keď stránka RieseniaPreAutizmus.sk vynakladá primerané úsilie na poskytnutie presných informácií, neposkytuje tým žiadne záruky ani vyhlásenia týkajúce sa presnosti, platnosti alebo spoľahlivosti akýchkoľvek informácií, ktoré sú alebo môžu byť predložené. Odkazy na iné webové stránky sme vyberali starostlivo a uvážene, ale za ich informácie a obsah nenesieme zodpovednosť. RieseniaPreAutizmus.sk navrhuje, aby si čitateľ urobil svoj vlastný prieskum, aby si potvrdil všetky informácie získané prostredníctvom tejto webovej stránky s inými zdrojmi. RieseniaPreAutizmus.sk nenahrádza lekársku starostlivosť a nie je určená na riešenie jednotlivých situácií a potrieb. Používanie tejto webovej stránky a videí znamená váš súhlas s týmto vyhlásením o zodpovednosti.

Návrat hore