Autizmus a strava

Autizmus a strava je našou najvďačnejšou témou, pretože v priebehu roka sa nám podarilo prostredníctvom striktne upravenej stravy alebo nasadených diét znížiť synove skóre ATEC z 90 na 36 bodov. S úpravou stravy sme začali v roku 2014 a zahŕňala odstránenie lepku, kazeínu, sóje a rafinovaného cukru. Veľkým dielom prispela k neskoršej zmene diagnózy na diagnózu detský autizmus bez mentálneho postihu. Vrátila nám syna späť.

Autizmus, strava a diéty

Prakticky to znamenalo, že dieťa, ktoré bolo kompletne neprítomné, s ktorým sa nedalo nič robiť, nič ho naučiť (o čo sa 18 mesiacov pokúšali aj ABA “experti”), sme po úprave stravy mohli začať učiť sami, ba dokonca sa syn začal učiť aj sám. A dosiahnuté výsledky ho tešili a motivovali k ďalšiemu učeniu. V jeho diéte alebo úprave stravy sme rokmi nepoľavili. Postupne sme pridružili ešte desiatky ďalších intervencií a dnešné synove skóre sa pohybuje okolo 16 a naďalej klesá.

Vraj nie je žiadna strava určená pre deti s autizmom alebo PAS

Pri hľadaní nových informácií často nachádzame autorov článkov, ktorý ako cez kopirák opakujú vety druhu, že …

“Pre deti s autizmom neexistuje žiadna špecifická strava”
“Výskumy zatiaľ nepotvrdili pozitívny účinok diét pri liečbe autizmu”.

Na strane druhej nachádzame články, kde rodičia diagnostikovaných detí autizmom vypovedajú po úprave stravy alebo nasadenia diét úplne odlišné príbehy.

Kde je teda pravda?

Zo všetkého čo sme doposiaľ naštudovali, sme dospeli k trom záverom.

  1. Prvej skupine rodičov detí postihnutých autizmom sa ich úpravou stravy podarilo úplne vyliečiť. Treba však dodať, že ide o zriedkavé prípady a s veľkou pravdepodobnosťou sa tieto deti pohybovali v spektre vysokofunkčných autistov, ako sa píše v článku Autizmus: „ako strava vyliečila môjho syna”
  2. Druhej skupine rodičov, ktorá tvorí väčšinu prípadov sa zmenou stravy podarilo viditeľne zlepšiť mentálny aj fyzický stav svojich detí. Stačí nahliadnuť do výsledkov nižšie spomenutej štúdie „Rodičovské hodnotenia behaviorálnych účinkov biomedicínskych intervencií“, alebo si prečítať na našej úvodnej stránke RieseniaPreAutizmus.sk 
výpovede rodičov o zlepšení stavu ich detí prostredníctvom stravy
  3. 
A tretia skupina rodičov, úpravou diéty nezaznamenala žiadne zmeny.

Takže, kľudne by sme mohli zosumarizovať nasledujúce; strava nie je v žiadnom prípade 100% liek na liečbu autizmu, ale vo väčšine prípadov dokáže pomôcť zlepšiť celkový stav detí diagnostikovaných na autizmus alebo PAS.

Autizmus, strava a diéty v číslach

Po stovkách presurfovaných webov a rozporuplných názoroch na tému autizmus a strava sme nakoniec našli na stránke Autism Research Institute (ARI) prieskum „Parent Ratings of Behavioral Effects of Biomedical Interventions“, ktorého sa zúčastnilo 27 000 rodičov s deťmi postihnutými autizmom. Tisíce z rodičov sa zapojilo aj do hodnotení diét, s ktorými mali osobné skúsenosti.

Diéty vhodné pre autistické deti

Hľadiac na štatistiky nám bolo odrazu jasné, že:

  • odstránením cukru zo stravy sa zlepšil stav u 52% detí / zúčastnenosť 4589 rodičov
  • odstránením pšenice sa zlepšil stav u 55% detí / zúčastnenosť 4340 rodičov
  • odstránením gluténu a kazeínu nastalo zlepšenie u 69% detí / zúčastnenosť 3593 rodičov
  • nasadením špecifickej nízkosacharidovej diéty zlepšenie nastalo u 71% detí / zúčastnenosť 537 rodičov.

A tomu my hovoríme objektívnosť, na základe ktorej sme zrazu vedeli:

a) na ktoré diéty deti s diagnostikovaným autizmom väčšinou reagujú,
b) aká je pravdepodobná úspešnosť aplikovanej diéty.Mali sme šťastie, náš syn reagoval pozitívne na odstránenie lepku, kazeínu, sóje aj rafinovaného cukru. Ak náhodou stále váhate či strava je to, čo by ste mali upraviť vášmu dieťaťu, tak zo skúsenosti vám vieme potvrdiť, že tak vysoké štatistické zmeny ako ponúka zlepšenie autizmu strava, medzi inými intervenciami takmer nenájdete.

Obšírnejšie informácie nájdete kliknutím na Autizmus, strava a diéty >>

Rodičia K&K

Zdroje

Diet and Autism
https://www.webmd.com/diet/features/diet-and-autism#1

5 FOODS THAT CAN MAKE AUTISM WORSE
https://www.amenclinics.com/blog/5-foods-can-make-autism-worse/

What Is It about Autism and Food?
https://www.autismspeaks.org/expert-opinion/what-it-about-autism-and-food-0

Does Diet Help with Autism?
https://www.webmd.com/brain/autism/diet-and-autism

DIET AND NUTRITION...WHAT WORKS?
https://www.foodforthebrain.org/nutrition-solutions/autism/about-autism.aspx

Healing the New Childhood Epidemics: Autism, ADHD, Asthma, and Allergies: The Groundbreaking Program for the 4-A Disorders
https://www.amazon.com/Healing-New-Childhood-Epidemics-Groundbreaking/dp/0345494512

Cure Your Child with Food: The Hidden Connection Between Nutrition and Childhood Ailments
https://www.amazon.com/Cure-Your-Child-Food-Connection/dp/0761175830

All Natural Mom's Guide to the Feingold Diet: A Natural Approach to ADHD and Other Related Disorders
https://www.amazon.com/Natural-Moms-Guide-Feingold-Diet/dp/0986254800

Zanechajte Váš príspevok k článku

Podmienky pre pridanie príspevku nájdete tu! Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Vyplnenie políčok s hviezdičkou* je povinné.

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vezmite, prosím, na vedomie: Informácie uvedené na stránke RieseniaPreAutizmus.sk nie sú určené na diagnostikovanie, liečenie alebo na prevenciu akejkoľvek choroby. Táto stránka predstavuje názory autorov, ktoré vychádzajú z výskumov, skúseností a záverov autorov. Táto stránka nepresadzuje tvrdenie, že každý, kto spraví to isté, dosiahne rovnaké alebo podobné výsledky. Opísaný prístup (prístupy), návrhy a rady nemusia u vás vôbec fungovať, resp. môžu si vyžadovať úpravu, aby vyhovovali vášmu individuálnemu prípadu. Aj keď stránka RieseniaPreAutizmus.sk vynakladá primerané úsilie na poskytnutie presných informácií, neposkytuje tým žiadne záruky ani vyhlásenia týkajúce sa presnosti, platnosti alebo spoľahlivosti akýchkoľvek informácií, ktoré sú alebo môžu byť predložené. Odkazy na iné webové stránky sme vyberali starostlivo a uvážene, ale za ich informácie a obsah nenesieme zodpovednosť. RieseniaPreAutizmus.sk navrhuje, aby si čitateľ urobil svoj vlastný prieskum, aby si potvrdil všetky informácie získané prostredníctvom tejto webovej stránky s inými zdrojmi. RieseniaPreAutizmus.sk nenahrádza lekársku starostlivosť a nie je určená na riešenie jednotlivých situácií a potrieb. Používanie tejto webovej stránky a videí znamená váš súhlas s týmto vyhlásením o zodpovednosti.

Návrat hore