ATEC

Test ATEC je nástroj určený na hodnotenie aplikovaných liečebných intervencií alebo diétnych úprav vyhodnocujúci prejavy symptómov typických pre autizmus. Po zistení ATEC skóre dieťaťa, môžete navyše výsledok prirovnať k ATEC normám predpokladajúcim jeho budúce zlepšenie.

Normy ATEC: „Rastový graf“ na sledovanie zlepšovania stavu detí s poruchami autistického spektra (PAS) v priebehu času

Test – ATEC, skóre – ATEC alebo kontrolný zoznam na hodnotenie liečby autizmu (ATEC) bol navrhnutý takmer pred dvadsiatimi rokmi na meranie efektívnosti nasadených liečebných intervencií (terapií). Ale normy, ktoré by zachytávali zmeny skóre podľa

Normy ATEC: „Rastový graf“ na sledovanie zlepšovania stavu detí s poruchami autistického spektra (PAS) v priebehu času Viac »

Vezmite, prosím, na vedomie: Informácie uvedené na stránke RieseniaPreAutizmus.sk nie sú určené na diagnostikovanie, liečenie alebo na prevenciu akejkoľvek choroby. Táto stránka predstavuje názory autorov, ktoré vychádzajú z výskumov, skúseností a záverov autorov. Táto stránka nepresadzuje tvrdenie, že každý, kto spraví to isté, dosiahne rovnaké alebo podobné výsledky. Opísaný prístup (prístupy), návrhy a rady nemusia u vás vôbec fungovať, resp. môžu si vyžadovať úpravu, aby vyhovovali vášmu individuálnemu prípadu. Aj keď stránka RieseniaPreAutizmus.sk vynakladá primerané úsilie na poskytnutie presných informácií, neposkytuje tým žiadne záruky ani vyhlásenia týkajúce sa presnosti, platnosti alebo spoľahlivosti akýchkoľvek informácií, ktoré sú alebo môžu byť predložené. Odkazy na iné webové stránky sme vyberali starostlivo a uvážene, ale za ich informácie a obsah nenesieme zodpovednosť. RieseniaPreAutizmus.sk navrhuje, aby si čitateľ urobil svoj vlastný prieskum, aby si potvrdil všetky informácie získané prostredníctvom tejto webovej stránky s inými zdrojmi. RieseniaPreAutizmus.sk nenahrádza lekársku starostlivosť a nie je určená na riešenie jednotlivých situácií a potrieb. Používanie tejto webovej stránky a videí znamená váš súhlas s týmto vyhlásením o zodpovednosti.

Návrat hore