Ako prirovnať výsledky testu ATEC k normám ATEC

Po vyplnení testu ATEC a získaní skóre môžeme prirovnať výsledky svojho dieťaťa postihnutého autizmom s veľkou skupinou detí s rovnakou diagnózou k normám predpokladajúcim jeho budúce zlepšenie.

Príklad prirovnania výsledkov testu ATEC k normám ATEC

Použiť normy ATEC je jednoduché. Na porovnanie výsledkov testu a noriem ATEC použijeme skóre ATEC štvorročného fiktívneho dieťaťa. V predošlom videu Ako vyplniť test ATEC sme mu dali meno Jožko a jeho skóre bolo 58 bodov. Keď chceme následne zistiť typickú trajektóriu jeho budúceho zlepšenia, klikneme na linku Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC) Norms: A "Growth Chart” for ATEC Score Changes as a Function of Age a na stránke v nižšej časti nájdeme v rastovom grafe „Total ATEC Score“ jeho aktuálny vek a dosiahnuté skóre. Následne môžeme vidieť trajektóriu jeho predpokladaného zlepšovania. Samozrejme, všetko za predpokladu, že Jožkovi fiktívni rodičia začnú pre neho niečo robiť, aby sa jeho zdravotný stav zlepšoval. Zvyšok informácií nájdete vo videu.

Ako sa darí zlepšovať rodičom stav svojich detí s diagnostikou autizmus?

Ako sme už spomínali v článku Normy ATEC: „Rastový graf“ na sledovanie zlepšovania stavu detí s poruchami autistického spektra (PAS) v priebehu času, samotná štúdia okrem vety...

Tento dokument uvádza normy zmien v skóre ATEC medzi deťmi z rozličných krajín, ktoré sa podrobujú rôznym liečeniam, a snaží sa vypracovať prehľad na sledovanie vývojových zmien u osôb s poruchami autistického spektra (PAS)

... nespomína konkrétne liečebné alebo terapeutické intervencie, ktoré by pomohli rodičom spolupodieľajúcim sa na tvorbe noriem ATEC zlepšiť stav svojich detí.

Ale jedným z hlavných zdrojov, na základe ktorého už v priebehu prvého roka rapídne kleslo skóre ATEC nášho syna z 90 na 36, mohol byť prieskum Parent Ratings of Behavioral Effects of Biomedical Interventions. Ide o prieskum, ktorý vykonal ústav Autism Research Institute (ARI), na ktorom sa zúčastnilo vyše 27 000 rodičov počas niekoľkých dekád. Rozsiahlejšie informácie o miere úspešnosti/neúspešnosti používania 83 druhov terapií (liekov, výživových doplnkov, diét), ale aj o ďalších liečebných metódach, ktoré sa často spomínajú na blogoch, fórach, konferenciách ako veľmi úspešné v prípade niektorých detí, nájdete už vo vyššie spomínanom článku.

Dúfame, že vám tieto informácie pomôžu. Podeliť sa s nami môžete v sekcii komentáre. Rovnako napíšte, aj keď by vám nebolo niečo jasné.

Rodičia K&K

Zanechajte Váš príspevok k článku

Podmienky pre pridanie príspevku nájdete tu! Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Vyplnenie políčok s hviezdičkou* je povinné.

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vezmite, prosím, na vedomie: Informácie uvedené na stránke RieseniaPreAutizmus.sk nie sú určené na diagnostikovanie, liečenie alebo na prevenciu akejkoľvek choroby. Táto stránka predstavuje názory autorov, ktoré vychádzajú z výskumov, skúseností a záverov autorov. Táto stránka nepresadzuje tvrdenie, že každý, kto spraví to isté, dosiahne rovnaké alebo podobné výsledky. Opísaný prístup (prístupy), návrhy a rady nemusia u vás vôbec fungovať, resp. môžu si vyžadovať úpravu, aby vyhovovali vášmu individuálnemu prípadu. Aj keď stránka RieseniaPreAutizmus.sk vynakladá primerané úsilie na poskytnutie presných informácií, neposkytuje tým žiadne záruky ani vyhlásenia týkajúce sa presnosti, platnosti alebo spoľahlivosti akýchkoľvek informácií, ktoré sú alebo môžu byť predložené. Odkazy na iné webové stránky sme vyberali starostlivo a uvážene, ale za ich informácie a obsah nenesieme zodpovednosť. RieseniaPreAutizmus.sk navrhuje, aby si čitateľ urobil svoj vlastný prieskum, aby si potvrdil všetky informácie získané prostredníctvom tejto webovej stránky s inými zdrojmi. RieseniaPreAutizmus.sk nenahrádza lekársku starostlivosť a nie je určená na riešenie jednotlivých situácií a potrieb. Používanie tejto webovej stránky a videí znamená váš súhlas s týmto vyhlásením o zodpovednosti.

Návrat hore