Vraj lepok a kazeín nemá vplyv na autizmus. SKUTOČNE?

Ahojte maminy,
je veľkou záhadou, že pokiaľ 69 % rodičov z 3 593 ktorí vylúčili lepok a kazeín z jedálnička svojich detí diagnostikovaných na autizmus potvrdilo zlepšenie, väčšina vedeckých štúdií nedokáže zaznamenať žiadne. Ale nepredbiehajme.

Lepok, kazeín a autizmus

V predošlom poste Prečo úprava stravy prospieva deťom s autizmom a PAS sme sľúbili napísať o najproblémovejšej potravinovej zložke, konkrétne o odstránení bielkoviny známej ako lepok alebo o bezlepkovej diéte, angl. Gluten Free diet (GF). Keďže väčšina vedeckých štúdií cez ktoré sme prešli skúmali vplyv lepku (GF) a kazeínu (CF) na deti s autizmom a PAS v páre, tak zhrnieme bezlepkovú a bezmliečnu diétu do jedného postu. Totiž, väčšinou ak je dieťa citlivé na lepok, tak s veľkou pravdepodobnosťou bude citlivé aj na kazein a potenciálne aj na ďalšie druhy potravín. O tom ale viac neskôr.

Teraz poďme k veci.

***

Čo je bezlepková a bezmliečna diéta

Myslím, že väčšina mamín vie čo je bezlepková a bezmliečna diéta alebo GF/CF diéta, takže len veľmi stručne. V autistickej komunite je táto diéta dosť známa pre jej prínos pri zmierňovaní/zlepšovaní príznakov sprevádzajúcich autistické deti alebo kvôli potravinovým alergiám. …a to aj napriek protichodným vedeckým štúdiám.

Strava GF/CF zahŕňa odstránenie gluténu (pšenica, jačmeň, raž atď.) a kazeínu (mlieko a mliečne výrobky) z jedálnička dieťaťa. Uvádza sa, že peptidy a proteíny nachádzajúce sa v lepku a kazeíne obsahujú látky podobné opiátom, ktoré ak prechádzajú cez poškodenú črevnú stenu, tak následne ovplyvňujú celkové správanie a vnímanie. Táto chemická reakcia môže zhoršiť príznaky u detí s PAS.

O značnej väčšine detí na bezlepkovej a bezmliečnej diéte je známe, že dochádza k zmierneniu alebo úplnému odstráneniu gastrointestionálnych problémov, zlepšeniu rečového prejavu, sociálnej komunikácie, očného kontaktu, celkovej pozornosti, správania a rady ďalších prejavov.

Štúdie a články ne-potvrdzujúce benefit bezlepkovej a bezmliečnej diéty pre deti s PAS

Aby sme zachovali objektívnosť, uvedieme štúdie alebo články o lepku a kazeíne z jednej aj druhej strany názorového poľa. Kto má záujem si ich preštudovať, nájde linky v spodnej časti postu. Niektoré sú aj v slovenčine.

Tu je niekoľko preložených názvov článkov, ktorých postoj k bezlepkovej a bezmliečnej diéty pre deti s PAS je jednoznačný:

 • Štúdia: Bezlepková a kazeínová strava nezlepšuje príznaky autizmu
 • Nová štúdia o autizme: Bezlepková strava nepomáha autistickým deťom
 • Je len malá pravdepodobnosť, že prechod na bezlepkovú stravu by pomohlo väčšine ľudí s autizmom
 • Závažná štúdia varuje, že bezlepková a bezmliečna strava deťom v skutočnosti nepomôže s autizmom
 • Zistilo sa, že bezgluténové a kazeínové diéty neovplyvňujú správanie autistických detí

Kto nemá čas na čítanie týchto štúdií a článkov, zovšeobecnením by sa dalo povedať, že výskumy nezistili žiadne zlepšenie správania, príznakov autizmu, zlepšení spánku alebo trávenia u detí s autizmom po prechode na bezlepkovú alebo bezmliečnu diétu. Dokonca Americká akadémia pediatrie (American Academy of Pediatrics) vydala svoje usmernenie o liečbe autizmu už viac ako pred desiatimi rokmi, kde vyzvala rodičov, aby hľadali iba intervencie podporované výskumom. Jeden článok ide ešte ďalej, kde hovorí, že rodičia detí postihnutých autizmom a PAS sú ľahkou korisťou pre podvodníkov (aká pravda 🙂 ), ktorí im ponúkajú magické riešenia a terapie, ktoré nie sú podporované vedou. Medzi nich sa radia aj eliminujúce diéty, ktoré vynechávajú niektoré bežné prvky stravy, najmä mliečne výrobky (kazeín) alebo potraviny s lepkom. Ide o to, že tieto diéty nespĺňajú liečebné postupy a rovnaké kritériá, aké sa vyžadujú od uvedenia liekov na trh, kde sa v klinických štúdiách preukázalo, že sú primerane bezpečné a účinné. Keby sa jednalo o bezpečné a účinné liečby, boli by začlenené do liečebného arzenálu, čo je dôvod, prečo sú tieto pseudoterapie buď nebezpečné alebo neúčinné, alebo obidve.

Oki-doki, čo k tomu dodať?

Ak veríte, že lepok a kazeín nemôže mať vplyv na zdravie vášho dieťaťa a prispôsobiť mu jedálniček by bolo na vás príliš veľa, tak vám tieto štúdie dali dôvod na ukončenie čítania. Ušetríte si tak čas na čítaní vraj nevedeckých “bludov”, ktoré budú nasledovať 🙂

Poďme sa teraz pozrieť čo hovoria štúdie z druhého konca názorového poľa.

Štúdie preukazujúce zlepšenia autistických príznakov po uvedení bezlepkovej a bezmliečnej diéty

Tu je niekoľko síce málo ale o to viac precízne vykonaných štúdií. Prvé dve zo štúdií trvali od 1 do 2 rokov. Obe štúdie naznačili významné pozitívne účinky na správanie a zlepšenie symptómov u niektorých detí nachádzajúcich sa na autistickom spektre po odstránení lepku a kazeínu z ich jedálnička.

Ďalšia pozitívna štúdia o vplyve bezlepkovej a bezmliečnej diéty na deti s autizmom:

Táto štúdia okrem iného uvádza, že v čase písania správy neexistoval jednotný konsenzus o typoch účinkov bezlepkovej a bezmliečnej stravy. Berúc ale do úvahy predošlé štúdie v spojitosti autizmu a vylúčením lepku a kazeínu z výživy týchto deti boli zaznamenané zlepšenia v nasledujúcich oblastiach:

 • komunikácia a používanie jazyka
 • pozornosť a sústredenie
 • sociálna integrácia a interakcia
 • správanie spôsobujúce ujmu na zdraví / zmenené vnímanie bolesti
 • opakujúce sa alebo stereotypné vzorce správania
 • motorická koordinácia
 • hyperaktivita.

Štúdia hovorí, že existujú aj náznaky možného znižovania epileptických záchvatov a ďalších záchvatových typov po prechode na GF/CF diétu. A to aj ako potenciálna náhrada/alternatíva za lieky, ale to je ako spomína štúdia potrebné koordinovať s ošetrujúcim lekárom.

Ďalšia štúdia potvrdzujúca pozitívny vplyv na zlepšenie:

Štúdia zistila, že rodičia, ktorí z jedálnička svojich detí vylúčili všetok lepok a kazeín, videli väčšie zlepšenie v správaní, v sociálnej interakcii a zmiernenie sprevádzajúcich symptómov v porovnaní s deťmi, ktorých rodičia neodstránili všetok lepok a kazeín. Konkrétne rodičia zaznamenali pri striktnom dodržiavaní bezlepkovej a bezmliečnej diéty u svojich detí zlepšenie gastrointestinálnych problémov, zlepšenie sociálneho správania, ako sú jazyková komunikácia, očný kontakt, angažovanosť, zlepšenie pozornosti, požadovaného správania sa a sociálnej vnímavosti.

Tím tejto štúdie tiež zistil, že:

 • rodičia, ktorí implementovali stravu po dobu 6 mesiacov a kratšie zistili, že táto eliminujúca diéta bola pre ich deti menej účinná,
 • rovnako to bolo aj v prípade, keď rodičia vylúčili zo stravy svojich detí iba lepok alebo iba kazeín.

A ešte jeden dôležitý indikátor:

 • najväčšie zlepšenie/prospech z vylúčenia lepku a kazeínu zo stravy zaregistrovali u detí s už spomínanými problémami trávenia a rozličnými druhmi alergií.

Štúdie sa zúčastnilo 387 rodičov.

…a na záver štúdia, ktorá nás presvedčila, že spoľahlivé údaje sa dajú čerpať aj od veľkých skupín rodičov

Vedecké štúdie sú dobré na overenie nových alebo kontroverzných informácii, ale niekedy dokážu vytvoriť zmätok. Je to len naša teoria, ale niekedy je evidentné, že informácia je nová a nikto sa jej z vedeckej komunity ešte nechopil, alebo nie sú na štúdiu peniaze, alebo nie je záujem či potreba meniť status quo. Preto od určitej doby v niektorých prípadoch sme sa rozhodli čerpať z tzv. “wisdom of the crowd”. Skrátka, začali sme dávať väčšiu váhu kolektívnym názorom veľkých skupín rodičov detí postihnutých na autizmus, pred názormi jedného alebo niekoľkých odborníkov, ktorí nikdy žiadne autistické dieťa nevychovávali, ale tvária sa, že vedia o čom hovoria, aj keď sa mýlia.

Ako sme spomínali v úvode aj v predošlom poste, je pre nás veľkou záhadou, že väčšina vedeckých štúdií zapodievajúcich sa vplyvom GF/CF diéty na autistickú populáciu nedokázali v mnohých prípadoch zaznamenať ani len najmenšie zlepšenie v stave týchto detí. Niečo, čo dokáže zistiť jeden obyčajný rodič a to bez rôznych grantov, či eurofondov.

Vedcom pritom stačí:

 • zobrať 10 detí diagnostikovaných na autizmus
 • spraviť im test ATEC pred nasadením GF/CF diéty
 • dodržať striktne eliminujúcu GF/CF diétu (bez podvádzajúcich dní)
 • po troch alebo šiestich mesiacoch vykonať ďalší test ATEC

…a mali by vidieť aspoň z časti podobný výsledok, aký bol zaznamenaný pri prieskume Rodičovské hodnotenia behaviorálnych účinkov biomedicínskych intervencií  vykonanom inštitútom Autism Research Institute (ARI) ešte v roku 2009:

 • 69 % rodičov z 3 593 potvrdilo zlepšenie stavu svojho dieťaťa po odstránení lepku aj kazeínu.

Čo teoreticky v prepočte znamená, že približne u siedmich detí z desiatich by sme mali vidieť zlepšenie na rozličných príznakoch sprevádzajúci ich autizmus.

U ktorých deti sa dá teoreticky najskôr očakávať zlepšenie som už spomenula vyššie. Prečo lepok a kazeín spôsobuje deťom ťažkosti (teda na akom princípe ovplyvňujú správanie) som už tiež z nejakej časti spomenula v poste Prečo úprava stravy prospieva deťom s autizmom a PAS, takže to tiež preskočím. Ďalšie pozitívne články ohľadom eliminujúcej GF/CF diéty nájdete v spodnej časti postu - Zdroje.

Ak vás tieto štúdie presvedčili a ste ochotní teda dať šancu svojim deťom, tak prejdime ešte cez niekoľko vecí, ktoré sme si s manželom všimli že trápia mamičky pred zahájením bezlepkovej a bezmliečnej diéty.

Kde všade sa nachádza lepok a kazeín?

Aby som nepridávala dlhý zoznam potravín, ktoré obsahujú lepok a kazeín, alebo kde všade môžu byť schované, len prikladám linky na články, kde sme ich už vymenovali.

Potraviny, ktoré obsahujú lepok >>
Potraviny, ktoré obsahujú kazeín >>

Ktoré ďalšie potraviny môžu byť problémové?

Málokto vie, že ak je dieťa citlivé na lepok a kazeín, môže byť s veľkou pravdepodobnosťou (ak nie hneď, tak skôr či neskôr) citlivé rovnako aj na kukuricu, sóju, vajcia, kvasnice, sezam, ryžu, čokoládu a iné. Tieto potraviny sa totiž svojou štruktúrou (ich niektoré zložky) dostatočne blízko podobajú lepku a kazeínu.

Preto nie je neobvyklé, že aj po dlhodobejšom vysadení lepku a kazeínu testy stále vykazujú vysoké zápaly. Imunitný systém môže totiž po ich vysadení začať nesprávne rozoznávať už vyššie spomínané potraviny za nežiadúce, pretože sa molekulárne podobajú na problémový glutén a kazeín.

…a to je zároveň odpoveď na otázky mnohých mamičiek na MK, ktorých deti sú síce už nejakú tú dobu na GAPS diéte, ale hodnoty testov majú stále rovnako vysoké, ako keby ani lepok a kazeín zo stravy neodstránili. Takže, treba si len nazrieť do denníčka alebo sa rozpamätať, či vaše dieťa stále neprijíma niektoré z tých ďalších potenciálne problémových potravín. Alebo, ktoré ďalšie to môžu byť. Následne ich vysadiť. Výsledky v testoch by sa mali upraviť.

Testovať alebo netestovať dieťa na glutén a kazeín?

Tu vám nevieme poradiť. Musíte sa rozhodnúť sami.

My sme si nedokázali predstaviť ťahať syna po nemocniciach v stave v ktorom sa v tom období nachádzal. Spôsobili by sme traumu nielen jemu a sebe, ale aj sestričkám, ošetrujúcim lekárom aj pacientom v čakárňach.

Navyše, už nám bolo známe to, o čom hovorí aj členka spomenutej štúdie Bezlepková a bezmliečna strava môže pomôcť niektorým deťom s autizmom Laura Cousino Klein, docentka biobehaviorálneho zdravia a ľudského rozvoja a rodinných štúdií, že:

„Kožné a krvné testy na alergie, na glutén a kazeín môžu byť negatívne, ale dieťa pritom môže vykazovať imunitnú reakciu ich prijímaním, pretože problém môze byť v gastrointestiálnom trakte. Ak sa táto imunitná reakcia pridá k diagnóze autizmus, môžete získať akútne zvýšenie závažnosti existujúcich problémov a vznik mnohých ďalších.”

Ako začať s eliminujúcou bezlepkovou a bezmliečnou diétou

Aj keď sme mali s eliminovaním lepku a kazeínu u syna veľký úspech, zďaleka nie sme v tejto oblasti experti. Všetku znalosť sme nadobudli z prieskumov, čítaním kníh a štúdií. Ak si chcete ušetriť čas ich hľadaním, najlepšie zdroje ktoré vieme odporučiť (aspoň na úvod) sú knihy Syndróm trávenia a psychológie od Natasha Campbell-McBride  za 13,20€ a kniha Pšeničný mozog - tichých zabijakoch vášho mozgu od autorov David Perlmutter a Kristin Loberg za 15,90€. Obe sa dajú kúpiť v Martinuse.

Keď sme začínali s odstraňovaním lepku a kazeínu, tak sme len vedeli, že nie je dobré kvôli silnému abstinenčnému efektu začať zo dňa na deň, ale radšej zvoliť postupné odoberanie týchto potravinových zložiek. To nám dalo aj čas potrebný na nájdenie nových náhrad za odobrané potraviny. Keď sme už boli z veľkej časti na bezlepkovej a bezmliečnej diéte (asi tak na 80%, čo už prinieslo so sebou prvé pozitívne zmeny v správaní nášho syna, ale nie také, aké prišli neskôr), prešli sme zo dňa na deň na 100% bezlepkovú stravu. Začali sme najprv lepkom, aby sme dokázali sledovať, či bude vidno zmeny. Tie začali prichádzať už po prvých dvoch týždňoch. Po mesiaci sme odstavili kazeín. To prinieslo ďalšie enormné zlepšenie. Neostali sme iba pri odstránení lepku a kazeínu, ale tomu venujeme nasledujúce články.

To, že synovi naozaj spôsoboval kazeín a lepok problém sme zistili ich náhodným zavedením. Typické autistické príznaky (poskakovanie, kričanie, nervozita, agresivita, strata koncentrácie, trepotanie ručičiek, chodenie po špičkách atď.) sa mu vrátili späť v priebehu 24 až 48 hodín. Odvtedy lepok alebo kazeín nevidel. Aspoň si toho nie sme vedomí. To, že má stále problém s niektorými aj ďalšími potravinovými zložkami vieme, keď sa k nim občas dostane. Napríklad na Vianoce nám babka spravila piškótovú bezlepková a bezmliečnu tortu. Obsahovala ale veľa kukuričného škrobu a cukor. Sme totiž aj na bezškrobovej a nízkosacharidovej diéte. Mysleli sme si, že za tie roky na týchto eliminujúcich diétach sa synovi zlepšil stav jeho tráviaceho traktu, ale mýlili sme sa. Podľa vyvolaných príznakov sa dalo usúdiť, že sa mu určite zlepšil, ale stále nie je vyliečený.

Na čo dávať pozor pri eliminovaní lepku a kazeínu

Odstránenie potravín, ktoré obsahujú lepok a kazeín, to znamená prejdenie na bezlepkovú a bezmliečnu diétu by malo na základe štatistík už spomenutej veľkej štúdie v rôznej miere pomôcť siedmim deťom z desiatich. Podľa toho istého prieskumu však vyzerá, že táto diéta nijako nezhoršila stav ani zvyšným trom deťom - to, ak by mal niekto obavu. Je však dôležité si uvedomiť, že prechod na tento druh eliminujúcej stravy so sebou prináša okrem množstva výhod aj určité riziká.

1. Vyhýbaním sa mliečnym a múčnym potravinám sa obmedzí príjem výživných látok potrebných pre zdravý alebo optimálny vývoj dieťaťa. Tie je samozrejme potrebne nahradiť inými zdrojmi potravín a výživových doplnkov. Preto, skôr než sa rozhodnete pre bezlepkovú a bezmliečnu diétu je v najlepšom záujme vášho dieťaťa si o tejto eliminujúcej diéte čo najviac preštudovať a konzultovať to s výživovým poradcom alebo lekárom.

2. Keď prejde vaše dieťa na bezlepkovú a bezmliečnu diétu, nezabudnite o tom upovedomiť vedenie školy, učiteľov, či asistentov, ktorí s ním trávia čas a pribaliť mu dostatočné množstvo vhodného jedla na dobu strávenú v školských zariadeniach.

3. V prípade, že vaše dieťa navštevuje ABA terapiu alebo iné terapie používajúce jedlo ako odmenu za vykonané úkony, nezabudnite na to upozorniť terapeutku vášho dieťaťa a dopredu ju zásobiť vhodným druhom odmeny. Inak sa môže stať, že pokiaľ vy sa snažíte držať dieťa na 100% čistej bezlepkovej a bezmliečnej diéte, terapeutka mu veselo dáva za odmenu lepkové keksíky alebo krekry.

Diéta autizmus nelieči, ale môže úžasne pomôcť - to je skutočnosť. Preto mnohí odborníci zaoberajúci sa zlepšovaním stavu autistických detí považujú diétu za základný kameň alebo odrazový mostík pre znásobenie efektívnosti nasledujúcich plánovaných intervencií - a nie naopak.

Rodičia K&K

Zdroje

A modified ketogenic gluten-free diet with MCT improves behavior in children with autism spectrum disorder
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5863039/

Current nutritional approaches in managing autism spectrum disorder: A review. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28762296

Ketogenic diet versus gluten free casein free diet in autistic children: a case-control study.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28808808

Gluten Free / Dairy Free Diet for Autism : My Experience
https://autismawarenesscentre.com/my-experience-with-the-gfcf-diet/

CASEIN FREE
https://autismcanada.org/living-with-autism/treatments/biomedical/diets/casein-free/

Neznášanlivosť kravského mlieka – z pohľadu praktického gastroenterológa
https://www.alphamedical.sk/casopis-invitro/neznasanlivost-kravskeho-mlieka-z-pohladu-praktickeho-gastroenterologa

Potravinová intolerancia – čo to je a aké druhy intolerancie poznáme?
https://www.vyzivovo.sk/potravinova-intolerancia-co-to-je-a-ake-druhy-intolerancie-pozname/

Autism and gluten/casein-free diets
https://network.autism.org.uk/good-practice/evidence-base/autism-and-glutencasein-free-diets

Learn About the Link Between Dairy Products and the Disorder (studie)
https://www.peta.org/features/got-autism-learn-link-dairy-products-disease/

Autism and Food - What foods can help your autistic child
https://www.youtube.com/watch?v=sNErNrDAxIo

Top Reasons To Implement A Gluten-Free, Casein-Free Diet
https://tacanow.org/family-resources/top-reasons-to-implement-a-gluten-free-casein-free-diet/

8 Facts About the 'Autism Diet
https://www.parents.com/toddlers-preschoolers/health/autism/autism-diet/

Study: Gluten/casein-free diet doesn’t improve autism symptoms
https://www.autismspeaks.org/science-news/study-glutencasein-free-diet-doesnt-improve-autism-symptoms

New Autism Study: Gluten-free Diet Does Not Help Autistic Children
https://www.forbes.com/sites/stevensalzberg/2019/11/11/gluten-free-diet-has-no-benefits-for-autistic-children-new-study-finds/#2c584aea40d8

Going gluten-free unlikely to help most people with autism
https://www.spectrumnews.org/opinion/reviews/going-gluten-free-unlikely-to-help-most-people-with-autism/

A landmark report is warning that a gluten and casein-free diet won't actually help kids with autism
https://www.insider.com/parents-avoid-gluten-free-diet-for-autism-report-2019-12

Gluten-free and casein-free diets found not to affect behavior of autistic children
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-02/uog-gac020520.php

Influence of a Combined Gluten-Free and Casein-Free Diet on Behavior Disorders in Children and Adolescents Diagnosed with Autism Spectrum Disorder: A 12-Month Follow-Up Clinical Trial
https://link.springer.com/article/10.1007/s10803-019-04333-1

The Gluten-Free/Casein-Free Diet: A Double-Blind Challenge Trial in Children with Autism.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26343026

8 názorov na “Vraj lepok a kazeín nemá vplyv na autizmus. SKUTOČNE?”

 1. Veronika Štefanková

  dobrý deň prajem, mojej dcére minulý rok vyšli opioidné peptidy 400 v marci 2023, fungovali sme na GFCF diete. Dali sme opätovne vyšetretiť peptidy v metabolickej a vyšli v novembri na hodnotu 950 a v decembri na 1200. Pre úplnu korektnosť, piekla som jej chlieb z jednozrnky, proste som nevedela nájsť chlieb ktorý by jej chutil, postupne som vynechala aj všetky produkty z kukurice, sem tam mala maslo. Nerozumiem však tomu, že keď konzumovala všetko hodnoty peptidov boli na čísle 400, po odstránení dovolím si tvdiť 90% lepku aj mlieka sa hodnoty ešte rapídne zvýšili. Je toto možné prosím? prípadne čo to môže spôsobovať, nikto mi na to nevie dať odpoveď

  1. Dobrý deň p. Veronika, s testami na opioidy nemáme skúsenosti. Prečo vám vychádzajú iné hodnoty (teraz budem len strieľať od pása) je, lebo vaša dcéra môže jedávať iný druh potravín (ako pri prvom testovaní) a niektorá zo súčasných potravín, ktoré dcére dávate môže obsahovať niektorú z nežiadúcich látok, ktorá nemusí byť uvedená ani na obale potravín. Len pre prehľad, ako to je s bezlepkovými múkami; manžel je taktiež bezlepkový, ale na väčšinu pripravených jedál z týchto múk reaguje. To znamená, že je tam stále nejaká látka, ktorá mu nerobí dobre. Preto väčšinou jedáva ako karbohydrát iba ryžu alebo kukuričné cestoviny. Tiež sa treba pozrieť na všetky ostatné potraviny, ktoré obsahujú podobný proteín, ako je lepok a začať ich postupne vylučovať z jedálnička. Napr. proteíny podobné gluténu nájdete v desiatkach, ak nie stovkách ďalších potravín ako je čokoláda, káva, sója, vajcia, sezam, ryža, kukurica, zemiaky, quinoa, buckwheat, amaranth atď. Problém je, že ak niekto začne byť alergický na klasickú múku/lepok, tak po jej vyradení vie byť alergický aj na iné potraviny, ktorých bielkoviny sa podobajú na lepok.

 2. Dobrý deň, kde sa dajú ísť otestovať tie opioidy z moču. Momentálne riešime so synom diagnostiku, ci nema AS, ešte nevieme. Chcela by som mu ale pomocť. Máva niekedy náhle zmeny nálad a potriasanie ručkami, ak je toto cesta, rada by som ju pocas prazdnin otestovala a zistila, či funguje, aj ked so stravovaním v školke to bude ina sranda, ale skúsiť by som to chcela, len tiež máme pedopsychiatra navštíviť až v auguste. Nechce sa mi čakať až dovtedy. Chcela by som sa spýtať, nemáte skúsenosť s Low dose naltrexon. Ja ho užívam kvôli endometrióze a našla, som, že by mohol pomocť aj s PAS, práve preto, že zvyšuje množstvo endorfínov a tým povzbudzuje imunitný systém.

  1. Dobrý deň p. Mária, s Low dose naltrexon skúsenosti nemáme. Čo sa týka testovania opioidov, k tomu sme sa nikdy nedostali, keďže sme sa dočítali, že tie testy nie sú presné a aby sme radšej vyhodili potenciálne problémové zložky zo stravy nášho syna. Ako sme to už niekde podrobne rozpisovali, najprv sme vyhodili lepok a stav syna sa markantne zlepšil. Neskôr sme vyhodili všetky mliečne výrobky a stav sa opäť zlepšil. Keď sme späť uviedli niektorú potravinovú zložku, tak sa stav opäť zhoršil a keď sme ju vysadili, tak sa zlepšil. Neskôr sme testovaním ešte prišli na ďalšie potraviny, ktoré synov stav zhoršovali, tak sme ich postupne z jeho jedálnička odstránili. A tiež vieme potvrdiť, že keď sa náhodou syn dostane k týmto potravinám, tak aj napriek veľmi kľudnej a vyrovnanej povahe začne byť nervózny a celkovo rozhádzaný, abnormálne plačlivý, úzkostný, repetitívny, nesústredený, k čomu sa pridruží aj trepanie ručičkami a ďalšie neprirodzené pohyby. Do školy mu balíme jeho vlastnú desiatu a obed.

 3. Dobrý den, chcem sa opytat, synovi vo februári 2022 vysiel vysedok opioidnych petidov 1420. Nasadili sme teda striktnu CFGF dietu po odporucani Mudr. Urgeho. V septembri 2022 sme odoslali moč na kontrolny test na opioidne peptidy a ten vysiel 596. CFGF nam urcite pomaha, dieta sa zlepsuje po vsetkych strankach aj opioidne peptidy teda klesli takmer o polovicu. Norma je ale 200 myslim, stale je to dosť. Mame este pockat a dat peptidy znova skontrolovat? Alebo zo stravy este nieco vynechat? Lebo vynechali sme aj sóju, pouzivame len brezový cukor xylitol….priemtselne sladkosti ninimalne takmer vobec. NEviem co este obmedziť. Dakujem Boleková Lucia

  1. Zdravím Lucia,

   ďakujeme za vás koment. Ohľadom zníženia hladiny opioidných peptidov by sme navrhli 4 veci. Podporiť regeneráciu čriev (leaky gut) cez:

   1. NAC (N-acethyl cystein), stimuluje hladinu najsilnejšieho antioxidantu glutatiónu, tým podporuje zdravie buniek, tkanív a orgánov. Pomáha pri detoxikácii pečene a obličiek, pomáha so zbavovaním odpadových látok. NAC zvyšuje hladinu glutatiónu a tým chráni pred toxickými účinkami ťažkých kovov.
   2. doplnenie črevnej mikrobioty použitím jušky (dať do pohára s vodou a vypiť po jedle 1-2 x denne, eventuálne ako poslednú vec pred spaním), vodného kefíru, alebo kľudne aj použitím kvalitných probiotík
   3. L-glutamín, Glutamín je základnou stavebnou aminokyselinou pre črevnú bariéru, ktorá nás chráni pred presakovaním toxínov z čreva do organizmu.
   4. Inulín – rozpustná vláknina, ktorá sa získava z koreňa čakanky. Má priazniný vplyv na zažívanie, pomáha normalizovať funkcie tráviaceho traktu, odstraňuje zápchu, má prebiotické účinky, teda podporuje rast prospešných baktérii v hrubom čreve a tým aj imunitu celého organizmu.

   Odpovedala som vám aj na vašu emailovú adresu 🙂

 4. Dobrý deň,
  moj syn Simonko 3 roky aj 5 mesiacov.. ked som ho prestala kojit v 8 mesiacoch zacal sa zvlastne spravat. ma niektore mierne crty z poruch autistickeho spektra. Mal mierne zvysene hodnoty opioidnych peptidov (245), nasadila som mu dietu GfCf a vidim zlepsenie. Mam vsak problem, ako to dokazat manzelovi.. ktory si mysli ze som mu dala dietu zbytocne.. Teraz nastava zlepsenie a potom mi uz nik nebude verit, ze mu nieco naozaj je.. Diagnostika v ACVA je mozna az za 8-9 tyzdnov… bojim sa ze to uz ani tam nezistia. co by som bola vdacna za zlepsenie, no musela by som mu davat dietu s tym ze manzel by nesuhlasil. V M-Chart teste mal 4 – 3 body, V ATEC teste 30, ale vychadzala som zo spravania z pred mesiaca, kedy este nedrzal dietu.. Neviem ako mam doverihodne dokazat manzelovi, že mu naozaj nieco je.. Nevedeli by ste mi poradiť? dakujem Roziaková

Zanechajte Váš príspevok k článku

Podmienky pre pridanie príspevku nájdete tu! Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Vyplnenie políčok s hviezdičkou* je povinné.

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vezmite, prosím, na vedomie: Informácie uvedené na stránke RieseniaPreAutizmus.sk nie sú určené na diagnostikovanie, liečenie alebo na prevenciu akejkoľvek choroby. Táto stránka predstavuje názory autorov, ktoré vychádzajú z výskumov, skúseností a záverov autorov. Táto stránka nepresadzuje tvrdenie, že každý, kto spraví to isté, dosiahne rovnaké alebo podobné výsledky. Opísaný prístup (prístupy), návrhy a rady nemusia u vás vôbec fungovať, resp. môžu si vyžadovať úpravu, aby vyhovovali vášmu individuálnemu prípadu. Aj keď stránka RieseniaPreAutizmus.sk vynakladá primerané úsilie na poskytnutie presných informácií, neposkytuje tým žiadne záruky ani vyhlásenia týkajúce sa presnosti, platnosti alebo spoľahlivosti akýchkoľvek informácií, ktoré sú alebo môžu byť predložené. Odkazy na iné webové stránky sme vyberali starostlivo a uvážene, ale za ich informácie a obsah nenesieme zodpovednosť. RieseniaPreAutizmus.sk navrhuje, aby si čitateľ urobil svoj vlastný prieskum, aby si potvrdil všetky informácie získané prostredníctvom tejto webovej stránky s inými zdrojmi. RieseniaPreAutizmus.sk nenahrádza lekársku starostlivosť a nie je určená na riešenie jednotlivých situácií a potrieb. Používanie tejto webovej stránky a videí znamená váš súhlas s týmto vyhlásením o zodpovednosti.

Návrat hore