Autizmus a iPad | Ako pomáha iPad od roku 2014 vzdelávať nášho syna

iPad je ako ušitý pre autizmus. Prvý iPad sme synovi zakúpili v roku 2014, keď jeho diagnóza znela - ťažký zdravotný postih pervazívnou vývinovou poruchou detský autizmus F84.0. Po šiestich rokoch používania iPadu (s 1,5 ročnou prestávkou s elektronickou diétou 2017-2018), pri používaní takmer 170 aplikácií vieme potvrdiť to, čo tvrdia aj mnohé štúdie. Pozitívne výsledky používania iPadu pri deťoch s poruchou autistického spektra (PAS) a iných vývojových porúch sú jednoznačné. Konkrétne ...

... používanie iPadu synovi pomohlo naučiť sa písať, čítať, rozšíriť si pasívnu slovnú zásobu, porozumieť reči, zlepšiť si pamäť, rýchlejšie rozmýšľať, riešiť problémy, rozumieť informáciám, skúmať, objavovať, predvídať a tvoriť nové veci. Medzitým mu diagnózu upravili na diagnózu detský autizmus bez mentálneho postihu.

Ak má vaše dieťa detský autizmus alebo príbuznú diagnózu a úvodné vety vás zaujali, možno vás zaujme aj ako sa nám to podarilo. Hlavne, ak ste už iPad svojmu dieťaťu kúpili, ale nevidíte uspokojivé napredovanie. Alebo o kúpe iPadu zvažujete, ale na základe článkov rozličných protichodných mienok, názorov a tvrdení sa stále neviete rozhodnúť. Pozrime sa teda najprv, čo hovoria štúdie k téme autizmus a iPad a následne vám prezradíme niekoľko zásad práce s iPadom, ktoré sa nám osvedčili pri synovom vzdelávaní.

Čo hovoria štúdie o použivaní iPadu

Výsledky štúdie Výučba detí s poruchou autistického spektra a iných vývojových postihnutí pri vykonávaní viacstupňových žiadostí pomocou iPadu, naznačujú, že intervencia bola efektívna pri zvyšovaní viacstupňových požiadaviek za použitia iPadu. Všetci účastníci štúdie boli v rôznej miere schopní navigácie stránkami a kombinácie symbolov, aby si vyžiadali preferované položky. Okrem toho účastníci demonštrovali schopnosť zovšeobecnenia/generalizovania novonadobudnutých zručností…

Štúdia Používanie zariadení iPod (®) a iPad (®) vo výučbových programoch pre jednotlivcov s vývojovým postihnutím, skúmala 15 štúdií, ktoré zahŕňali používanie iPodov a iPadov v súvislosti s výučbou jednotlivcov s vývojovým postihnutím. Štúdie pokrývali päť oblastí:

 1. akademické vzdelávanie
 2. komunikácia
 3. zamestnanie
 4. voľný čas
 5. prispôsobovanie sa v školskom prostredí

Výsledky týchto 15 štúdií boli do značnej miery pozitívne, čo naznačuje, že zariadenia iPod (®), iPod Touch (®), iPad (®) a ďalšie podobné zariadenia sú prospešnými a užitočnými technologickými pomôckami pre vzdelávanie jednotlivcov s vývojovým postihnutím.

Výsledky štúdie Účinky systematickej výučby pri učení viacstupňových sociálno-komunikačných zručností u detí s poruchou autistického spektra pomocou iPadu, potvrdili v rôznej miere úspešnosť participantov používajúcich iPad na vykonanie niekoľkostupňovej sekvencie požiadavok, pri vyslovení poďakovania a pri odpovedaní na osobné otázky. Zistenia naznačujú, že systematická výučba pomocou iPadu je účinná pri rozvoji pokročilých zručností v oblasti sociálnej komunikácie.

Ďalšia štúdia Systematická revízia tabletových počítačov a prenosných prehrávačov ako zariadení generujúcich reč pre jednotlivcov s poruchou autistického spektra, skúmala počítače tabletových typov ako iPad, Galaxy alebo prenosné multimediálne prehrávače ako iPod, pre ich možné prispôsobenie, aby fungovali ako reč generujúce zariadenia pre jednotlivcov s poruchami autistického spektra alebo s podobnými vývojovými poruchami. Vo všeobecnosti účastníci používajúci tieto zariadenia nadobudli veľmi rýchlo verbálne repertoáre. Štúdie porovnávajúce tieto zariadenia s technikami výmeny obrázkov či manuálnym znakovým jazykom zistila, že nadobúdanie nových znalostí bolo často rýchlejšie práve pri používaní tabletového počítača. Navyše, väčšina účastníkov uprednostňovala používanie elektronického zariadenia pred výmenou obrázkov alebo manuálnym znakovým jazykom.

Tieto štúdie bez pochýb potvrdzujú pozitívny vplyv používania iPadov pre vzdelávanie detí s poruchou autistického spektra a iných vývojových postihnutí. Po niekoľkoročných skúsenostiach vieme ale povedať, že rozhodne nevypovedajú celý príbeh. Nestačí totiž iba kúpiť iPad, stiahnuť doň aplikácie a dať do ho ruky dieťaťu. Autizmus je trošku komplikovanejší. Keď chcete vidieť vaše dieťa kontinuálne napredovať, je potrebný byť aktívny.

Zásady práce s iPadom, ktoré pomohli nášmu synovi pri vzdelávaní

Na úvod spomenieme, že iPad sme začali používať, keď mal syn 4 roky. Hneď na začiatku sme zakúpili pre iPad aj ochranné pogumované puzdro (lacnejšie ako výmena obrazovky). Prvé týždne sme synovi pomáhali pochopiť, ktoré hry ako fungujú a ako sa k iPadu správať. Keď hry dokázali udržať synovu pozornosť a začal ho sám vyhľadávať, nechali sme syna s iPadom samého za nasledujúcich podmienok:

 • iPad dostával iba ako odmenu po vykonaní menej atraktívnych/dôležitých úloh
 • čas strávený na iPade mal stále časovo limitovaný (spočiatku napr. len 2 minúty práce za 15 minút strávených na iPade)
 • keď už stiahnuté hry ovládal a začal sa nudiť, stiahli sme mu nové aplikácie
 • ak príliš sebastimuloval na niektorej aplikácii a hra ho nerozvíjala, aplikáciu sme vymazali
 • v priebehu mesiacov sme hry postupne vymenili za aplikácie pre rozvoj maľovania či riešenia rozličných úloh (skladania puzzle, hlavolamov, mozaík)
 • neskôr pribudli vzdelávacie aplikácie - prvé čísla, abeceda, kartičky (zvieratá, rastliny, ovocie, zelenina, veci v domácnosti, dopravné prostriedky …)
 • keď už ovládal čísla od 1 do 10, na iPad sme dali login s heslom so štvorciferným číslom. To sme mu spočiatku diktovali. Keď si ho zapamätal, nechali sme mu ho 2-3 dni a opäť vymenili za nové
 • po zvládnutí prvých číslic a písmen sme mu stiahli vzdelávacie aplikácie s vyššími číslami, obrázkové systémy (Flasch cards) na rozšírenie slovnej zásoby, triedenie, diskrimináciu, aplikácie na tvorbu slov a písanie
 • pre podporu a rozvoj slovnej zásoby sme číselné heslá na iPade vymienili za slovné. Spočiatku to boli jednoduché heslá (lopta, auto, pero, jablko, mrkva atď), neskôr dlhšie heslá (električka, bicykel, skejtbord). Ale hlavne sme ho učili tie slová, ktoré potreboval pre bežnú komunikáciu
 • postupne sme používanie iPadu rozšírili aj na písaný komunikačný prostriedok. Keď niečo chcel (vodu, mandarinku, jablko, melón, niečo otvoriť, ísť von, korčuľovať, bicyklovať, počítač atď.), musel dané slovo napísať
 • keďže aplikácie v iPade boli prevažne vzdelávacieho charakteru, neboli potrebné obmedzenia prístupu k aplikáciám, ku ktorým by nemal mať prístup a WiFi bolo stále vypnuté
 • tie vzdelávacie aplikácie, ktoré mal už 100% zvládnuté sme mazali a miesto nich zakúpili aplikácie vyššej vzdelávacej úrovne.

Niekoľko dodatkov k používaniu iPadu

Testovaním sme prišli na to, že náš syn dosahuje rýchlejšie a lepšie výsledky v riešení puzzle, matematike, písaní a pri ďalších úlohách, keď sme mu:


a) zakúpili vzdelávacie aplikácie rovnakého zamerania a úrovne ale od rozličných autorov
b) keď sme preniesli tieto aktivity aj do reálneho života, teda za stôl - skladanie skutočného puzzle, kreslenie s ceruzkami, pastelkami, maľovanie farbami, písanie či počítanie na papieri.

V rokoch 2017 až 2018 sme dali synovi skoro 1,5 ročnú elektronickú diétu (iPad aj počítač). Prvý rok bez elektroniky bol pre syna výnimočne prospešný. Všetku energiu a čas venoval knihám, riešeniu rozličných úloh (stieracie knihy a zošity), pexesu, maľovaniu, kresleniu, strihaniu, robil mozaiky, začal sa hrať s hračkami, stavebnicami atď. Ďalších 5 mesiacov bol bez akejkoľvek motivácie vykonávať predošlé vymenované aktivity. Okrem športových aktivít ho nič nezaujímalo. Vrátili sme mu naspäť iPad, ale každých 30 minút musel prečítať jednu vetu. Vtedy sa ešte len začal učiť čítať. Za 3 mesiace už čítal odseky 15 - 20 viet. V súčasnosti v tom pokračujeme, len meníme činnosti. Okrem čítania striedame písanie, matematiku a výučbu gramatiky.

Pokiaľ vaše dieťa nerozpráva, tak ako to bolo v prípade nášho syna, iPad vám môže poslúžiť aj pre alternatívnu komunikáciu prostredníctvom obrázkového systému (Picture exchange), tú sme však nikdy nevyužili. Vám však môže byť nápomocná. My sme si pri častých zmenách hesiel (číslice, názvy vecí, aktivít) na iPade totiž všimli, že náš syn má dobrú pamäť, a dospeli sme k záveru, že by sme mohli prejsť rovno z mandovania v znakovej reči na písanie. A to sa nám aj potvrdilo.

Autizmus vyžaduje flexibilnosť a iPad mu ho ponúka

iPad ale aj iné elektronické zariadenia prostredníctvom vzdelávacích aplikácií otvorili nový priestor výučby, ktorý dramaticky rozšíril možnosti a rýchlosť vzdelávania všetkých detí. Najmä však detí s poruchami autistického spektra a podobnými vývojovými poruchami, ktoré majú unikátny profil potrieb s rôznou úrovňou postihnutia ich schopností.

Inými slovami, štúdie potvrdzujú, že digitálna technológia poskytuje veľa výhod v porovnaní s tradičnými metódami v tom, že technológiu je možné ľahko prispôsobiť, aby vyhovovala rôznym štýlom učenia a vedomostnej úrovni jednotlivca, oproti vyučovaniu tvárou v tvár. Medzi tieto nesporné výhody patrí, že dieťa má možnosti:

 • neobmedzeného počtu opakovaní na zvládnutie úloh, ktoré sa má naučiť
 • pochopiť úlohu cez množstvo aplikácií s odlišným prístupom k riešeniu toho istého problému
 • využiť na zvládnutie/pochopenie učiva odlišné typy médií (obrázky, písmo, audio, video…)
 • po zvládnutí úlohy prejsť automaticky na vyššiu úroveň obtiažnosti.

Ďalšou veľkou výhodu výučby založenej na vzdelávacích aplikáciách je rozšírenie výučbového prostredia. Deti sa teraz môžu učiť nielen v školách, ale aj doma. Vzdelávacie aplikácie totiž ponúkajú možnosť plynulého prechodu medzi jedným a druhým prostredím, čo je kriticky dôležité pre mnohé autistické deti, kde sa vyžaduje opakovaná expozícia na učivo, ktoré potrebujú zvládnuť.

Samozrejme, iPad má aj svoje nevýhody

Pokiaľ chcete z jeho používania získať maximum pre svoje dieťa s poruchou autistického spektra (PAS), ako sme to už spomínali, z vašej strany je nutné aktívne plánovanie ako, kedy a kde bude dieťa iPad používať. Bez aktívneho menežovania niektorých už spomenutých problémov, by sa iPad mohol zmeniť iba na opatrovateľku s minimálnym prospechom. Pre dosiahnutie opaku stačí skutočne málo. Nájdite priestor, kde iPad najprospešnejšie začleníte medzi ostatné vzdelávacie intervenčné programy a progres vo vzdelávaní vášho dieťaťa na seba nenechá dlho čakať.

Ak vám na kúpu nového iPadu nevychádza rodinný rozpočet, skúste bazár. Niekto predáva síce starší ale stále plne funkčný iPad. Niektorým zase stačí vymeniť baterku. Prípadne sa pozrite na výber tabletov Androidov, ktoré zvyknú byť lacnejšie. Ak vám nedovoľuje rodinný rozpočet ani to, sme si istí, že vaše dieťa dokáže napredovať aj keď iPad mať nebude. Len mu dajte dostatok svojho času pri vzdelávaní jeden na jedného a veľa, veľa trpezlivosti a lásky.

Držíme palce.

Rodičia K&K

P.S. Obšírnejšie informácie na túto tému nájdete v predošlom článku Autizmus a iPad >>

2 názory na “Autizmus a iPad | Ako pomáha iPad od roku 2014 vzdelávať nášho syna”

Zanechajte Váš príspevok k článku

Podmienky pre pridanie príspevku nájdete tu! Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Vyplnenie políčok s hviezdičkou* je povinné.

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vezmite, prosím, na vedomie: Informácie uvedené na stránke RieseniaPreAutizmus.sk nie sú určené na diagnostikovanie, liečenie alebo na prevenciu akejkoľvek choroby. Táto stránka predstavuje názory autorov, ktoré vychádzajú z výskumov, skúseností a záverov autorov. Táto stránka nepresadzuje tvrdenie, že každý, kto spraví to isté, dosiahne rovnaké alebo podobné výsledky. Opísaný prístup (prístupy), návrhy a rady nemusia u vás vôbec fungovať, resp. môžu si vyžadovať úpravu, aby vyhovovali vášmu individuálnemu prípadu. Aj keď stránka RieseniaPreAutizmus.sk vynakladá primerané úsilie na poskytnutie presných informácií, neposkytuje tým žiadne záruky ani vyhlásenia týkajúce sa presnosti, platnosti alebo spoľahlivosti akýchkoľvek informácií, ktoré sú alebo môžu byť predložené. Odkazy na iné webové stránky sme vyberali starostlivo a uvážene, ale za ich informácie a obsah nenesieme zodpovednosť. RieseniaPreAutizmus.sk navrhuje, aby si čitateľ urobil svoj vlastný prieskum, aby si potvrdil všetky informácie získané prostredníctvom tejto webovej stránky s inými zdrojmi. RieseniaPreAutizmus.sk nenahrádza lekársku starostlivosť a nie je určená na riešenie jednotlivých situácií a potrieb. Používanie tejto webovej stránky a videí znamená váš súhlas s týmto vyhlásením o zodpovednosti.

Návrat hore